วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำไมต้องสนับสนุน Astv ยามเฝ้าแผ่นดิน


 

คนดีคือ
 
“คนที่มีโอกาสทำชั่วแล้วไม่ทำ เมื่อมีโอกาสทำดีแล้วทำทันที” 
 
การบอกรับข่าว Astvnew1
*กลุ่มผู้คนที่เห็นดีเห็นงามกับสถานีโทรทัศน์เอกชนเป็นฟรีทีวีผ่านดาวเทียมอิสระอย่าง Astv และ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ผมเห็นและทราบว่าทุกท่านพยายามที่จะสนับสนุนให้สื่อโทรทัศน์ช่องนี้อยู่คู่กับ ประเทศไทยโดยมีกลุ่มบุคคลที่เห็นด้วยเป็นผู้ยื่นมือเข้าไปสนับสนุนอย่างเต็มตัวเพื่อให้เป็นกระบอกเสียง และเป็นที่แสดงออกแทนเขาเพื่อสร้างความถูกต้องสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมไทย
*ปัญหามีอยู่ว่าจะทำอย่างไรกับการบริหารการจัดการที่ต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยในแต่ละเดือนที่จะต้อง ใช้จ่ายในการดำเนินการตามความประสงค์ของคนกลุ่มนี้ โดยที่ไม่อาศัยรายได้จากการโฆษณาสินค้า เหมือนฟรีทีวีทั่วไปที่ได้รับการสนับสนุนคลื่นจากรัฐบาล เพราะจะได้ไม่ต้องเกรงใจเจ้าของสปอนเซอร์ ที่ให้เงินสนับสนุนในการดำเนินการ เช่นการนำเสนอข่าว การจัดรายการต่างๆอย่างตรงไปตรงมาในรูป แบบสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างจริงจัง ตามอุดมการณ์ของพันธมิตรฯอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
*ข้อขัดข้องจึงตกไปอยู่ที่เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นหลัก  ปัจจุบันนี้ Astv ได้รับเงินสนับสนุนจากการ โฆษณาสินค้าเล็กๆน้อยๆ รวมกับเงินบริจาคสนับสนุนจากประชาชนทั่วไปตามกระแสในแต่ละช่วงของ สถานการณ์ที่เกิดการต่อสู้ขึ้นจากการทำหน้าที่ของ Astv และที่เห็นรูปธรรมก็คือได้รับจากการสนับ สนุนด้วยการบอกรับข่าวสารจาก Astv โดยบอกรับเป็นสมาชิกและยอมจ่ายเงินเดือนละ 200 บาทไม่รวม vat แต่ก็ยังไม่มีการบริหารการจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100% เพราะไม่สามารถคาดหวังรายรับได้ อย่างแน่นอน ไม่สามารถจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายได้ และไม่สามารถตั้งงบประมาณการพัฒนา ศักดิ์ภาพ Astv ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่พันธมิตรฯต้องการได้ 100%ผมเริ่มด้วยความต้องการ มีปัญ หาอะไรบ้าง การแก้ปัญหาเบื้องต้น เราหยุดไว้ตรงนี้ก่อน 
 
*จากนี้ไปเป็นการนำเสนอทางออกเพื่อสนับสนุนให้ Astv ดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงได้อย่างไร
1. จัดทำบัญชีสมาชิกที่บอกรับข่าวจาก Astvnew1 เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนรายเดือนว่ามีจำนวน เท่าไรและทำการวิเคราะห์ว่าจะมีผู้ที่อาจจะมีปัญหาไม่จ่ายเงินในแต่ละเดือนนั้นกี่ % เราก็ต้องตังงบ รายรับไว้เดือนละเท่าไร เช่นมีผู้รับข่าวสาร 100 คน เราตั้งงบรับไว้ 60 หรือ 70% ก็พอ
2. จักทำบัญชีสมาชิกที่บอกรับข่าวจาก Astvnew1 เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแบบเติมเงินมีจำนวน เท่าไรและทำการวิเคราะห์ว่าจะมีผู้ที่อาจจะไม่เข้าใจ ไม่เติมเงินไว้ล่วงหน้ามีจำนวนเท่าไร มีคนที่เข้าใจ จำนวนเท่าไร เราอาจจะตั้งงบไว้ประมาณ 30 หรือ 40% ก็ได้
3. หาผู้รับผิดชอบจัดทำภาพยนต์ประชาสัมพันธ์สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนำเสนออย่างต่อเนื่องไม่หยุด
4. แจ้งจำนวนสมาชิกที่สมบูรณ์(ผู้ที่จ่ายเงินจริง)ว่าแต่ละเดือนมีเท่าไรให้สมาชิกทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนเพื่อสมาชิกจะได้ทราบว่าเขาควรจะหาสมาชิกเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด เหมือนกับการ ประกาศบนเวทีพันธมิตรว่าตอนนี้เราขาดอาหาร เราขาดยางรถยนต์ เราขาดแห เราขาดไม้ ก็จะมีผู้คน นำมาบริการหรือบริจาคให้
5. แจ้งข่าวสารการดำเนินการต่างๆของ Astv ว่าทำอะไรไปบ้างเช่นได้จัดซื้อเครื่องมือป้องกันการตัด สัญญาณส่งของสถานี ปรับปรุงห้องส่ง จัดทำห้องอัดรายการฯลฯ
6. ควรจะมีการส่งคำขอบคุณทุกหมายเลขที่ตอบรับเป็นสมาชิกทุกเดือน อาจจะมีการจับสลากแจกราง วัลเล็กๆน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมคนคิดเหมือนกันให้มีความแน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น
7. ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ  มี E-mail ติดต่อเฉาะ พร้อมรับคำแนะนำติชมจากผู้สนับสนุน ไปด้วยครับเพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารต่อไป
 
นี่เฉพาะรายรับจากการรับข่าวสารจาก Astvnew1 เท่านั้นนะครับ ผมอยากเห็นเรื่องนี้เป็นรูปธรรมเร็วๆ คิดให้ครับ ถ้ามีสมาชิกสัก 10,000 กลุ่มๆละ 10 คน รับกลุ่มละ 1,800 X 10,000=18,000,000 บาท/ด. 

โดย tain9

 

กลับไปที่ www.oknation.net