วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชุมชน กับ การผลิต “ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก” เพื่อการพึ่งตนเองด้านพลังงาน


แรงกดดันจากราคาน้ำมันที่คงทรงตัวในระดับสูง ทำให้พลังงานทดแทนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้  โดยเฉพาะพลังน้ำขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานอีกแห่งหนึ่งที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า

กระทรวงพลังงานได้วางแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพลังงานทดแทน (REDP) เพื่อรองรับในอีก 15 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร ทั้งการวิจัย  การพัฒนาต้นแบบ รวมถึงมาตรการสนับสนุนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตและพึ่งพาตนเอง

โดยในส่วนของการพัฒนาพลังงานน้ำขนาดเล็ก โดยผันน้ำจากฝายทดน้ำหรือเขื่อนขนาดเล็กไปยังโรงไฟฟ้าด้วยระบบส่งน้ำ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 200 กิโลวัตต์ถึง 10 เมกะวัตต์นั้น ได้มีการวางเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ได้ประมาณ 324 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) 78.7 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) 11 เมกะวัตต์ และส่วนที่เหลือเป็นการดำเนินการของ พพ.

โดยในช่วงปี 2551-2554  กระทรวงพลังงานได้วางแผนที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขนาดเล็กนี้ให้ได้ 165 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินงบประมาณลงทุนที่วางกรอบไว้แล้ว 5,474 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้ประเทศชาติประหยัดต้นทุนการนำเข้าน้ำมันได้ 297 ล้านลิตรหรือประมาณ 11,880 ล้านบาท (คำนวณจากราคาน้ำมัน 40 บาทต่อลิตร)

ซึ่งในปีนี้ตั้งเป้าการดำเนินการไว้ที่ 59 เมกะวัตต์ เป็นงบประมาณแผ่นดินที่นำมาใช้ดำเนินการ 544 ล้านบาท และงบจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอีกจำนวน 200 ล้านบาท  ซึ่งพื้นที่ที่จะเข้าไปดำเนินการนั้น มีตั้งแต่พื้นที่ห้วย ฝาย แม่น้ำต่างๆและท้ายเขื่อนของกรมชลประทาน เป็นต้น


นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะเข้าไปพัฒนาพลังงานขนาดเล็ก 200 วัตต์ ถึง 5,000 วัตต์ ใช้งบประมาณ 3.8 ล้านบาท ระดับหมู่บ้าน จำนวน 30 แห่ง รวมกำลังการผลิต 15,000- 20,000 วัตต์ เพื่อป้อนความต้องการใช้ไฟฟ้าให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกล  และในช่วงปี 2551-2553  ยังได้ทุ่มงบประมาณอีกจำนวน 201 ล้านบาท เพื่อที่จะเข้าไปพัฒนาพลังงานน้ำขนาดเล็ก ต่ำกว่า 200 วัตต์ ลงมา ประมาณ 24 โครงการ รวมกำลังการผลิตประมาณ 720 กิโลวัตต์ ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ


นายพานิช พงศ์พิโรดม อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)เล่าถึง  โครงการไฟฟ้าพลังงานระดับหมู่บ้านโครงการห้วยก้างปลา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กำลังผลิตติดตั้ง 30 กิโลวัตต์ว่า โครงการแห่งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถให้ผลตอบแทนแก่วนอุทยานน้ำตกห้วยก้างปลา ในการบริการนักท่องเที่ยวและชุมชนที่อยู่รอบๆพื้นที่ได้อย่างไม่มีปัญหา และสามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบได้ทำให้ชุมชนมีรายได้เพื่อไปพัฒนาหมู่บ้านได้อีกประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน โดยใช้เงินลงทุน 2.94 ล้านบาท จึงถือว่าโครงการพัฒนาพลังงานน้ำขนาดเล็กนั้นจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง


ที่ผ่านมา  กระทรวงพลังงานได้ ดำเนินการโครงการนำโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่อยู่ในชุมชนต่างๆ กลับมาผลิตไฟฟ้าและขายเข้าระบบอีกครั้ง โดยขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามโครงการวีเอสพีพี โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กนั้น พพ.มีประมาณ 80-90 โครงการ เพื่อบริการแก่ชาวบ้านห่างไกลที่ กฟภ.ยังไม่สามารถส่งไฟฟ้าตามสายเข้าไปได้  อีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าพลังงาน และที่สำคัญชาวบ้านจะได้รายได้เพิ่มขึ้นจากการขายไฟฟ้าชุมชนมีไฟฟ้าขายเข้าระบบ   ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสหกรณ์ในพื้นที่ก็จะมีรายได้นำไปพัฒนาพื้นที่ได้


สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2521 ประมาณ 80-90 โครงการ กำลังผลิตรวมประมาณ 2,900 กิโลวัตต์ ในขณะนี้มีการเดินเครื่อง 1,200 กิโลวัตต์ หรือ 39 โครงการ ถ้านำอีก 40 โครงการ 1,700 กิโลวัตต์ มาเดินเครื่องได้ก็คาดว่าชาวบ้านจะได้รายได้จากวีเอสพีพีรวม 25 ล้านบาท

โดย greenenergy

 

กลับไปที่ www.oknation.net