วันที่ อังคาร ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขั้นตอนการทำแกรนด์ฮาวล์


พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสำรอง   พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสำรอง  ให้ปฏิบัติได้ดังนี้

แกรนด์ฮาวล์  -  ชักธงชาติขึ้น – สวดมนต์ – สงบนิ่ง – ตรวจ – แยก

                แกรนด์ฮาวล์ – ผู้กำกับยืนอยู่หน้าเสาธง  ห่างจากเสาธงพอสมควร  เรียกลูกเสือทำแกรนด์ฮาวล์  มีรองผู้กำกับยืนอยู่ด้านหลังผู้กำกับ  และนอกวงกลม  หลังจากทำแกรนด์ฮาวล์ลูกเสือทุกคนอยู่ในท่าตรง

ผู้กำกับลูกเสือ เรียก “ แพ๊ค  แพ๊ค  แพ๊ค ”  ( แพ๊ค คำท้ายให้เน้นให้หนัก ) พร้อมกับทำสัญญาณมือแกว่งรอบลำตัวเป็นรูปวงกลม  (  มีรองผู้กำกับยืนอยู่นอกวงกลมและหลังผู้กำกับ )  

ลูกเสือสำรองเมื่อได้ยินเสียงของผู้กำกับทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกันทันทีว่า  “ แพ๊ค ” แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็กล้อมรอบผู้กำกับ  (  นายหมู่ของหมู่บริการอยู่ตรงหน้าผู้กำกับ  จากนั้นก็เรียงไปตามลำดับ  ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน  )

ผู้กำกับลูกเสือผายมือทั้งสองข้างออกไปข้าง ๆ เล็กน้อย นิ้วทั้งห้าชิดกัน  ฝ่ามือแบหงาย  ( แล้วลดมือลงเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย )

ลูกเสือสำรองเมื่อเห็นสัญญาณนี้  ทุกคนจับมือกันขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่  จนแขนตึงจึงปล่อยและจัดวงกลมให้เรียบร้อย

ผู้กำกับลูกเสือตรวจดูเห็นว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้วให้กางแขนทั้งสองข้างออกไปข้าง ๆ เสมอไหล่ แขนขนานกับพื้น  นิ้วทั้งห้าชิดกัน  ฝ่ามือแบหงายแล้วพลิกฝ่ามือคว่ำลงและงองุ้ม   เป็นสัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง

ลูกเสือสำรองทุกคนนั่งลงทันที โดยให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสอง  แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่ระหว่างเข่า  มือทั้งสองห่างกันพอควร  แบะเข่าออกเล็กน้อย  นิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองมือเหยียดชิดกัน และแตะพื้นนิ้วอื่น ๆ งอไว้ในอุ้งมือ  ( คือนิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้  )

ผู้กำกับลูกเสือพลิกฝ่ามือทั้งสองหงายขึ้น เป็นสัญญาณให้ลูกเสือร้อง

   ลูกเสือสำรองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อม ๆ กันว่า “ อา - เค - ล่า –เรา –จะ –ทำ -ดี –ที่ –สุด ” พอขาดคำว่า    “ สุด ” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยืนขึ้น  เท้าทั้งสองชิดกัน  พร้อมกับยกมือทั้งสองที่อยู่ในท่านั่งไปไว้เหนือหูและชิดหู

นายหมู่ลูกเสือซึ่งทำหน้าที่นายหมู่บริการในวันนั้น ( ที่หันหน้าตรงกับผู้กำกับ ) จะร้องขึ้นว่า        “ จงทำดี – จงทำดี – จงทำดี ” การร้องให้หันหน้าไปทางซ้ายก่อน – ตรงหน้า – ขวา ทีละครั้ง  ( เวลาร้องไม่ต้องผงกศีรษะ )

เมื่อสิ้นคำที่สามแล้ว  ให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลำตัวอย่างว่องไว  ( มือแบออก ) ส่วนมือขวาลดลงมาทำวันทยหัตถ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า  “ เราจะทำดี – จะทำดี – จะทำดี ”

ขณะที่ลูกเสือร้องนี้  ให้ผู้กำกับทำวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสำรอง ( สองนิ้ว ) เป็นการรับเคารพของลูกเสือ  แล้วอาจกล่าวคำขอบใจหรือคำอื่น ๆ ที่สั้น ๆ ก็ได้

รองผู้กำกับอื่น ๆ ที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง

ชักธงชาติ 

-  ให้จัดลูกเสือที่เป็นหมู่บริการหรือทำหน้าที่หมู่บริการ  2  คน  เป็นผู้ชักธง  คือ ให้คนที่อยู่ทางขวาเดิน  2  ก้าว

 

แก้เชือกที่ผูกธงออกแล้วถอยหลังมาตามเดิม

สองคนช่วยกันชักธงชาติ ( ให้ผืนธงอยู่ทางด้านขวา  ของผู้ชัก  ผู้กำกับเป็นผู้สั่งทำความเคารพ  โดยออกคำสั่งว่า  “  แพ๊ค – วันทยหัตถ์ ” (  คำสั่งวันทยหัตถ์นี้ไม่ใช่บอกแบ่งคำว่า “  วันทย – หัตถ์ ) ”  แต่บอกเป็นรวดเดียวว่า  “ วันทยหัตถ์ ” ) 

ลูกเสือในวงกลมทั้งหมดรวมทั้งผู้กำกับและรองผู้กำกับอื่น ๆ ทำวันยหัตถ์พร้อมกัน  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทำวันทยหัตถ์  3  นิ้ว   หมู่บริการนำร้องเพลงชาติ

พอธงชาติขึ้นถึงยอดเสาแล้ว  คนขวาเดินเข้าไปผูกเชือกธง  อีกคนยังคงอยู่ในท่าตรง  ( ไม่ต้องทำวันทยหัตถ์  )  เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยแล้วให้ถอยหลัง  2  ก้าว มาหาคนที่กำลังยืนรออยู่  ทั้งสองคนทำวันทยหัตถ์ –ลดมือลง (ขณะนี้แถวในวงกลมทุกคนยังคงอยู่ในวงกลม ทุกคนยังอยู่ในท่าวันทยหัตถ์  )วิ่งกลับไปเข้าที่ของตน  แล้วทำวันทยหัตถ์เหมือนลูกเสือในแถว  ผู้กำกับสั่งว่า  “ มือลง ” ทุกคนจึงลดมือลงพร้อมกัน ส่วนผู้กำกับและผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ลดมือลงพร้อมลูกเสือสองคนที่เชิญธง ( ก่อนวิ่งกลับไปเข้าที่)

สวดมนต์ – พอลดมือลงแล้ว  ทุกคนอยู่ในท่าตรงแล้วถอดหมวกเตรียมตัวสวดมนต์  หมู่บริการนำสวดมนต์

สงบนิ่ง – เมื่อสวดมนต์จบแล้ว  ทุกคนสงบนิ่ง

ตรวจ -  การตรวจในตอนนี้ตรวจอะไรก็ได้  เช่น  เครื่องแบบ  เล็บ  ฟัน  ความสะอาดอื่น ๆ (  ผู้กำกับสั่งก่อนว่าตรวจอะไร  )  แต่การตรวจในตอนปิดนั้นให้ตรวจเครื่องแบบอย่างเดียว  เพราะเหตุว่าลูกเสือเรียนมาเป็นเวลานานแล้ว  เครื่องแต่งกายย่อมไม่เรียบร้อย  และจะต้องแต่งเครื่องแบบกลับบ้าน ผ่านที่ชุมชนหลายแห่ง  ถ้าไม่เรียบร้อยอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่กองลูกเสือของตนได้  วิธีตรวจตามปกติผู้กำกับจะให้รองผู้กำกับตรวจ  แต่บางกรณีผู้กำกับไม่อยู่หรือมีน้อย  ผู้กำกับจะให้นายหมู่ตรวจแทนก็ได้  ถ้ารองผู้กำกับตรวจ รองผู้กำกับที่จะไปตรวจนั้นต้องทำความเคารพ ( วันทยหัตถ์ ) ผู้กำกับเสียก่อน  แล้วจึงไปตรวจหมู่ลูกเสือ 

 เมื่อรองผู้กำกับไปถึงหน้าหมู่ลูกเสือที่จะรับตรวจ  นายหมู่สั่งลูกเสือในหมู่ของตนว่า  “ หมู่สี .......ตรง ” ลูกเสือทุกคนตรง  นายหมู่คนเดียวทำวันทยหัตถ์  แล้วลดมือลงก้าวไปข้างหน้า  1  ก้าว  ทำวันทยหัตถ์แล้วรายงานว่า  “ หมู่สี ......พร้อมที่จะได้รับการตรวจแล้ว ”  เมื่อรายงานจบ ลดมือลงถอยหลังเข้าที่เดิม

ผู้ตรวจจะตรวจตัวนายหมู่ก่อน  แล้วจึงตรวจลูกหมู่ต่อไป  ขณะที่ตรวจลูกหมู่นั้น  ให้นายหมู่ตามไปด้วย  เพื่อจะได้รับทราบข้อบกพร่องของลูกหมู่  เมื่อตรวจครบทุกคนแล้ว 

นายหมู่กลับเข้าที่  ทำวันทยหัตถ์ผู้กำกับอีกครั้งหนึ่ง  จากนั้นนายหมู่จึงสั่งลูกหมู่พัก

รองผู้กำกับที่ไปตรวจจะรายงานผลการตรวจให้ผู้กำกับทราบ  คนไหนตรวจเสร็จก่อนก็รายงานก่อนโดยไม่ต้องรอกัน 

ถ้านายหมู่ตรวจเมื่อได้ยินคำสั่ง  “  นายหมู่ตรวจ ”  ให้รองนายหมู่วิ่งอ้อมด้านหลังหมู่ลูกเสือของตนไปยืนแทนที่นายหมู่และทำหน้าที่เสมือนนายหมู่   ส่วนนายหมู่ให้ก้าวออกมาข้างหน้าแถวของตน  และทำหน้าที่เสมือนรองผู้กำกับ ( วิธีตรวจก็เช่นเดียวกับรองผู้กำกับตรวจ )

เมื่อตรวจเสร็จแล้วให้ยืนรออยู่จนเห็นว่าทุกหมู่ตรวจเรียบร้อยแล้ว  จึงให้วิ่งไปยืนเข้าแถวหน้ากระดานหน้าผู้กำกับ   ( นายหมู่บริการอยู่หัวแถว  )  เพื่อรายงานผลการตรวจ  การรายงานให้รายงานทีละคน  จากหัวแถวก่อน  คนไหนจะรายงานให้ก้าวออกไปข้างหน้า  1  ก้าว  พร้อมกับทำวันทยหัตถ์แล้วรายงานผลการตรวจ  เสร็จแล้วลดมือลง  ถอยเข้าที่จนครบทุกคน  แล้วผู้กำกับสั่งเข้าที่  เมื่อนายหมู่วิ่งมาถึงให้รองนายหมู่วิ่งอ้อมด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

จากนั้นผู้กำกับอาจจะพูดอะไรอีกเล็กน้อยก็ได้แล้วสั่งแถวแยก  โดยออกคำสั่งว่า  “  แพ๊ค – แยก ) ” ให้ลูกเสือทุกคนทำขวาหัน  แล้วแยกย้ายกันไป

พิธีปิดประชุมกอง

                ปิด  -  นัดหมาย –ตรวจเครื่องแบบ – แกรนด์ฮาวล์ – ชักธงชาติลง – เลิก

การตรวจเครื่องแบบ

รองผู้กำกับสั่งนายหมู่กลับหลังหัน  ตรวจดู ความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายนายหมู่

การตรวจคนอื่น ๆ เดินอ้อมด้านหลังให้ก้าวทางด้านข้าง ( สไลด์  )  ทีละคนจนจบ โดยนายหมู่สไลด์ตาม

หมายเหตุ  ถ้านายหมู่ตรวจ ก็ปฏิบัติเหมือนกับรองผู้กำกับตรวจ                

 ขอขอบคุณ

        คุณครูยงยุทธ  ลิจ้วน ครูชำนาญการพิเศษ ( ลูกเสือสำรอง ) โรงเรียนวัดท้ายทะเล  อ. เชียรใหญ่ สพท. นศ. 3

โดย ครูลูกเสือวัดแดง

 

กลับไปที่ www.oknation.net