วันที่ อังคาร ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ยินดีต้อนรับสู่วัดดอนสะท้อน


Welcome  To  Wat Donsathon

ยินดีต้อนรับสู่วัดดอนสะท้อน

ก่อนมาเป็นดอนสะท้อน

            วัดดอนสะท้อน  เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสวีหนุ่ม  ไม่ทราบหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด  แต่จากหลักฐานที่มีอยู่และคำบอกเล่าของคนรุ่นก่อน  ทราบว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นราวประมาณต้นศตวรรษที่ ๒๔  ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่สมัย  หลวงพ่อทอง พุทธสุวณโณ เป็นเจ้าอาวาส  โดยมีการสร้างอุโบสถหลังใหม่ในตำแหน่งของอุโบสถหลังเดิม  ได้รับการประกาศเขตวิสุงคามสีมาในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๖๙ ตอนที่ ๒  หน้า ๙๙๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.. ๒๔๙๕

          ในสมัยแรกเมื่อครั้งยังไม่ได้ตั้งเป็นวัด  ได้มีพระธุดงค์มาพักเนื่องจากเป็นที่สงบและอยู่ใกล้ริมแม่น้ำ  เหมาะในการเจริญภาวนาอย่างยิ่ง  จึงมีพระภิกษุมาพักเป็นประจำบางครั้งมีหลายๆรูป  แต่ยังไม่มีเสนาสนะพักอย่างถาวร  และเนื่องจากท้องถิ่นภาคใต้ฝนจะตกชุกเป็นพิเศษ  ทำให้เป็นอุปสรรคในการพักบำเพ็ญภาวนา  ชาวบ้านแถบนี้เห็นว่าควรจะมีเสนาสนะสำหรับของพระภิกษุผู้รอนแรม  จึงได้ร่วมกันสร้างที่พักง่ายๆตามฝีมือประสาชาวบ้านชนบท  ด้วยการนำไม้มาสร้างเป็นศาลาโดยแบ่งเป็นห้องเล็กๆมีจำนวนถึง ๙ ห้อง  ชาวบ้านเรียกกันว่า “ศาลาเก้าห้อง”เข้าใจว่าคงจะเรียกตามลักษณะของการแบ่งศาลานั่นเอง

          ต่อมาได้มีชาวบ้านบริจาคที่ดินเป็นธรณีสงฆ์เพิ่มเติม  จึงดำเนินการขอยกเป็นวัดโดยตั้งชื่อตามชื่อของหมู่บ้าน   ในสมัยแรกๆนั้นหมู่บ้านชื่อว่า “ดอนท้อน” เพราะลักษณะของหมู่บ้านตั้งอยู่บนพื้นที่ราบดอนริมฝั่งแม่น้ำสวีหนุ่ม   และมีต้นกระท้อนใหญ่เป็นเอกลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเจน  (ภาษาท้องถิ่นภาคใต้เรียกต้นกระท้อนว่า “ต้นท้อน”  ดังนั้นคำว่า “ดอนท้อน”  หมายถึง ที่ดอนมีต้นกระท้อนใหญ่เป็นจุดสังเกต)  จึงตั้งชื่อวัดตามลักษณะนั้นว่า “วัดดอนสะท้อน” จนถึงปัจจุบัน

โบราณสถาน

สถานที่ที่สำคัญทางด้านโบราณคดี  ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

. กุฏิหลวงพ่อทอง  พุทธสุวณโณ   ตัวอาคารชั้นล่างก่ออิฐถือปูน   เสาก่ออิฐถือปูนเป็นแบบย่อมุมไม้สิบสอง  มีลวดลายบัวหัวเสารับปูนปั้นบัวแปดกลีบ  ราวลูกกรงลวดลายบัวบน-ล่าง  ลูกมะหวดปูนปั้นขนาด ๔ นิ้ว  เสาลูกกรงย่อมุมไม้สิบสองมีหัวเม็ดกลม  ลักษณะฝังลายกลีบบัว  ช่องวงกบประตู  ช่องวงกบหน้าต่างส่วนบนโค้งครึ่งวงกลม  บานประตูวงกบหน้าต่างเป็นแผ่นไม้ฉลุลาย  พื้นชั้นล่างเป็นปูนซิเมนต์ขัดมัน  บันใดทางขึ้นชั้นบนก่ออิฐฉาบปูน  ตัวอาคารชั้นบนเป็นไม้ทั้งหมด  พื้นไม้กระดาน ๗x๘ นิ้ว  ฝาไม้กระดาน ๓/x๖ นิ้ว  ตีซ้อนเกล็ดแนวนอน  ระเบียงด้านหน้ามีลูกกรงไม้กลึงโดยรอบ  ประตูหน้าต่างลูกฟักไม้  ประกอบลวดลายบัวช่องลมโดยรอบอาคาร  ทั้งหมดเป็นแผ่นไม้ฉลุลาย  หัวเสาระเบียงด้านหน้ามีไม้ฉลุลาย  ประดับหลังคาทรงปั้นหยาโครงสร้างเนื้อไม้แข็ง  เพดานแผ่นไม้ ๑/x๖ นิ้ว  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ซึ่งเดิมมุงด้วยกระเบื้องดินเผา

. วิหารศาลาการเปรียญ  พื้นซิเมนต์ขัดมัน  ฐานอาคารก่ออิฐฉาบปูนไม่มีฐานบัว  มีเส้นลวดประดับทางขึ้นด้านหน้ามีรูปปั้นสัตว์คือ  ด้านซ้ายเป็นสิงห์และด้ายขวาเป็นเสือลายพาดกลอน  เสาอาคารฉาบปูนประดับบัวหัวเสา  ราวลูกกรงลวดบัวลูกมะหวดแบน  เสารางลูกกรงมีหัวเม็ด  หลังคาทรงไทยโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง  มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่  ประกับด้วยช่อฟ้า  ใบระกา  หางหงส์   หัวนาค  สันหลังคาชุดล่างประดับใบระกาและปูนรูปครุฑปั้น  ฝ้าเพดานช่องในไม้ ๑x๘ นิ้ว  ฝ้าไขราไม้

สถานที่สำคัญ            

. มณฑปหลวงพ่อทอง  พุทธสุวณโณ   เป็นมณฑปที่สร้างขึ้นในปี พ..๒๕๓๐  ลักษณะมณฑปเป็นแบบทรงสูง ๓ ยอดตั้งอยู่บริเวณลานวัด  หันหน้าไปทางทิศใต้  ภายในมณฑปประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทอง  พุทธสุวณโณ   และรูปเหมือนหลวงพ่อเอียด อริยวํโส  ซึ่งเป็นศิษย์ร่วมรุ่นและสำนักเดียวกันกับหลวงพ่อทอง  สร้างเพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชา   ของเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป  เนื่องจากหลวงพ่อทองเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง  และเป็นที่เคารพนับตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒  เพราะเป็นยอดเกจิอาจารย์ ๑ ใน ๑๐๘ ของประเทศไทยในสมัยนั้น  รวมทั้งได้ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูธรรมลังกาวี(หีต องกุโร)อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงคีรีซึ่งเป็นพระอาจารย์ของ พระสมุห์แช่ม อตตสนโต  เจ้าอาวาสวัดดอนสะท้อนองค์ปัจจุบัน

งานประจำปี            

. ประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอสวี  ได้จัดให้มีขึ้นในแม่น้ำสวีหนุ่ม  บริเวณท่าน้ำหน้าวัดดอนสะท้อน  โดยการสนับสนุนและดำเนินการของทางอำเภอสวี  ร่วมด้วยข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน  พ่อค้าประชาชนในตำบลปากแพรกและตำบลใกล้เคียง  เป็นประเพณีแข่งเรือยาวเพื่อชิงถ้วยเกียรติยศ   จากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและนายอำเภอสวี  โดยแบ่งประเภทเป็นเรือยาว ๘ ฝีพาย  ๑๕ ฝีพาย  ๓๐ ฝีพาย  และประเภทตลกขบขันสวยงาม  มีการจัดงานขึ้นในเดือน ๑๒ หลังออกพรรษาของทุกปี                       

. ประเพณีลอยกระทง  ได้จัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒  และเป็นวันสุดท้ายในประเพณีแข่งเรือยาว  โดยมีการจัดประกวดกระทงประเภทต่างๆ เช่น  ประเภทสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์   เพื่อรับเงินรางวัลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

. ประเพณีสงกรานต์  ได้จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปี  มีการสรงน้ำรูปเหมือนหลวงพ่อทอง   รูปเหมือนหลวงพ่อเอียด  รูปเหมือนหลวงพ่อหีต   และสรงน้ำพระภิกษุภายในวัดดอนสะท้อน     

๔. งานรำลึกบูรพาจารย์  ได้จัดขึ้นในวันขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๔ ของทุกๆปี  เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ทั้งที่เป็นบรรพชิตและฆราวาส  ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณ  ต่อบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนสะท้อน  ในงานจะมีหนังตะลุงซึ่งเป็นศิลปะประจำถิ่นศิลปินประจำภาคใต้  ให้ผู้ร่วมงานได้ชมกันตลอดคืน  ในเช้าวันต่อมาจึงมีพิธีมหาสังฆทานอุทิศถวายบูรพาจารย์ด้วย

การเดินทาง

          วัดดอนสะท้อนอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๕๔๕ กิโลเมตร  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวใช้เวลาประมาณ ๖ ชั่วโมง  ตามถนนเพชรเกษมผ่านแยกปฐมพรประมาณ ๔๐ กิโลเมตร  ถึงศูนย์ราชการอำเภอสวี  เลี้ยวซ้ายผ่านที่ว่าการอำเภอสวีเข้าถนนหมู่บ้านระยะทาง ๕ กิโลเมตร

โดย ศิษย์หลวงพ่อ

 

กลับไปที่ www.oknation.net