วันที่ พุธ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วันรัฐธรรมนูญ ... ยังมีความหมายไหม?


รัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายสูงสุด กฎหมายใดจะขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้ แต่คนมีอำนาจเหนือกว่า...ล้มล้าง...แก้ไข  รัฐธรรมนูญได้ตามใจปรารถนา  ประเทศไทยมี รัฐธรรมนูญ กับธรรมนูญการปกครอง มาแล้วกี่ฉบับ นับดูแล้วก็น่าใจหาย .... ในช่วงชีวิตนี้จะได้เห็นการฉีกและเขียนรัฐธรรมนูญใหม่อีกกี่ครั้งก็ยังไม่แน่

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ พระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับ ปวงชนชาวไทย   

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕

พระองค์ท่านมิได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับบุคคลใดบุคคลหนี่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่พระราชทานให้แก่ประชาชนไทย ทุกคน หากแม้การเปลี่ยนแปลงการปกครองจะเกิดจากการปฏิวัติ แต่ก็ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย อยู่ก่อนแล้ว อย่างเป็นขั้นตอน  ทว่าหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ผลอันนี้ได้กระทบมาถึงไทยด้วย พระองค์ได้แก้ไขเศรษฐกิจโดยปลดข้าราชการออก

ยังความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการ  

และอิทธิพลจากตะวันตกเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง ทำให้กลุ่มคนหนุ่มต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  ประกอบกับรัฐบาลได้ออกกฎหมายเก็บภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดินจากราษฎร

ที่มาของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย จึงมีกำเนิดมาจากการใช้กำลังบีบบังคับอย่างน่าอดสู  หรือจะเป็นบาปเคราะห์ตกมาถึงชนรุ่นหลังให้บังเกิดความวุ่นวายไม่รู้จบ ในดินแดนอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ที่มีพลเมืองเชื้อชาติไทย อยู่อาศัย

ลืมกันหรือยัง?  วันที่ ๑๐ ธันวาคม เป็นระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร  และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย

ร่วมกันรำลึกถึงรัฐธรรมนูญพระราชทาน ร่วมรักสามัคคี  อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งความเป็นธรรม  ตามระเบียบแบบแผนเพื่อสังคมที่อยู่ดีมีสุข ทั่วทั้งแผ่นดิน

(ขอบคุณภาพและข้อมูลประกอบจากหอสำนักสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

โดย sunsmile

 

กลับไปที่ www.oknation.net