วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จะ "เปลี่ยนพฤติกรรม" ของคนได้อย่างไร


          ในทุกวันของชีวิต เราต่างต้องการให้ผู้อื่นมีพฤติกรรมที่ดีต่อเรา หรือมีพฤติกรรมตามที่เราคาดหวัง เช่น หัวหน้าก็อยากให้ลูกน้องแสดงพฤติกรรมที่ดีในการทำงาน คุณพ่อคุณแม่ ก็อยากให้ลูก ๆ มีพฤติกรรมที่แสดงว่าเป็นเด็กดี หรือ ธุรกิจก็อยากจะให้ลูกค้ามีพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อธุรกิจ เช่น การเลือกใช้สินค้า หรือ บริการของธุรกิจ เป็นต้น  แล้วจะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมได้?

          ในทางจิตวิทยาบอกว่า ต้นเหตุของพฤติกรรมเกิดจากความเชื่อ ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติ และส่งผลมาถึงพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น หากลูกค้ามีความเชื่อว่าทุกคนต้องมีเงินสำรองไว้ใช้ตอนที่มีอายุมากแล้ว ลูกค้าก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการเก็บเงิน และจะส่งผลต่อพฤติกรรมในการออมเงิน  หรือ หากเด็ก ๆ มีความเชื่อว่าการเรียนหนังสือจะทำให้เขามีโอกาสที่ดีในอนาคต ก็จะมีทัศนคติในทางบวกต่อการเรียน และจะส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ขยันเรียน  ดังนั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของใคร ก็พยายามค้นหาให้พบก่อนว่าเขามีความเชื่อว่าอย่างไร ซึ่งหากเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ก็ต้องพยายามโน้มน้าว ชักจูง จูงใจ เพื่อสร้างความเชื่อที่ถูกต้องให้เขา

ซึ่งเมื่อเขามีความเชื่อที่ถูกต้องแล้ว ก็จะส่งผลต่อทัศนคติในเชิงบวก และส่งผลต่อพฤติกรรมที่เหมาะสม

          อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนความเชื่อไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ดังนั้น นอกจากในเชิงจิตวิทยาแล้ว ในเชิงบริหารบอกว่า พฤติกรรมเกิดจากคุณลักษณะส่วนบุคคล คูณด้วย สภาพแวดล้อม  โดยการที่เราจะไปแก้คุณลักษณะส่วนบุคคลอาจทำได้ยาก ดังนั้นเราควรเน้นในเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมนั้น เช่น หากเราอยากให้พนักงานในที่ทำงานมีความขยันขันแข็งในการสร้างผลงานที่ดี เราก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน เช่น มีพื้นที่ทำงานที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ในการทำงานที่ดี สร้างระบบการจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน เป็นต้น หรือ หากเราอยากให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น อยากให้ลูกค้ามาใช้บริการร้านอาหารของเรามาก ๆ เราก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมของร้านที่ดี มีความสวยงาม สะอาด มีความอร่อยและรวดเร็ว พร้อมความใส่ใจที่ดีของพนักงาน เป็นต้น

          ดังนั้น หากเราอยากเปลี่ยน หรือ สร้างพฤติกรรมที่ดีของผู้อื่น หรือ แม้แต่ตัวเราเอง เราสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ  หรืออีกวิธีคือการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อพฤติกรรมที่ต้องการ  ซึ่งหากเราทำได้สำเร็จ ผู้อื่นหรือตัวเราเอง ก็จะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เราต้องการครับ

 

โดย Him

 

กลับไปที่ www.oknation.net