วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ลีเล็ด...กับรางวัลอันทรงคุณค่า Tourism Awards 2008


หากใครได้อ่าน อสท.ปีที่ 49 ฉบับที่ 5 เดือนธันวาคม 2551 คงจะได้รับทราบข้อมูลชุมชนลีเล็ดกันอย่างเต็มอิ่มแล้วนะคะ แต่สำหรับบางท่านยังไม่ทราบว่าลีเล็ดตั้งอยู่ที่ไหน ..มีคุณค่าอย่างไร สำหรับคนวงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวงการท่องเที่ยว ระดับนานาชาติ แล้ว เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญต่อการพัฒนาและรักษาโลกของเราเอาไว้จริง ๆ

เอื้อเฟื้อภาพจากอนุสาร อสท.

 ในประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” ( Thailand Tourism Awards)    จัดโดย ททท.เพื่อส่งเสริมคุณภาพของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย   และพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน   โดยมุ่งให้เกิดจิตสำนึก และมีการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในทิศทางที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยถือเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าท่องเที่ยว  (Tourism  Accreditation)  ที่สร้างความเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ    อันเป็นเครื่องหมายสำคัญในการส่งเสริมตลาดทางการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

  และในการประกวดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 เมื่อวันที่  27 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา    โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก  คอนเวนชั่น  เซ็นเตอร์  เซ็นทรัล  เวิลด์  กรุงเทพฯ ชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์  (อำเภอพุนพิน)  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (จากทั่วประเทศ)

(กำนันประเสริฐยืนด้านล่างขวาสุดชุดลายไทย)

ที่มาของการได้รับรางวัล จะลงให้ทราบต่อไปนะคะ

โดย อิงตะวัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net