วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แถลงการณ์ เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตรัง กรณีราคายางพาราตกต่ำ


แถลงการณ์

สถานการณ์เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยชุมชนท้องถิ่นและและคนจนเมือง

 

สถานการณ์เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยชุมชนท้องถิ่น กำลังประสบปัญหาการอยู่รอด ภายใต้กระแสทิศทางการพัฒนาตามทุนนิยมเสรีแห่งโลกของรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันทุนนิยมเสรีแห่งโลก กำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ ประกอบกับสถานการณ์ชนชั้นนำและนักการเมืองในประเทศ กำลังแก่งแย่งช่วงชิงอำนาจ เพื่อหวังกอบโกยตัวรอดในหมู่กลุ่มพรรคพวก จนละเลยปัญหาของประชาชนในประเทศ ทำให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพแม่ค้านักธุรกิจ รายย่อยอยู่ในสภาพวิกฤตในการดำรงชีพและการอยู่รอดจากสภาพการณ์ ดังต่อไปนี้

1.     ราคายางพาราอยู่ในสภาพปั่นป่วนตามกลไกตลาด และตกลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในราคา เพียงแค่ 25 บาท ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตราคายาง ซึ่งต้นทุนอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า ราคา 55 บาท ตามภาระเศรษฐกิจในปัจจุบัน

2.     สินค้า ค่าครองชีพ  เครื่องอุปโภคบริโภค และบริการสาธารณะ มีราคาแพง จากการฉกฉวยโอกาสของกลุ่มบริษัทผู้ประกอบการทั้งๆที่ราคาน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่อง

3.     ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรชาวสวนยางชุมชนท้องถิ่น ที่พอกพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางรัฐบาลทำได้แค่ให้เกษตรกรทำบัญชี และโยกย้ายหนี้จากเอกชนมาสู่การดูแลของรัฐ(กองทุนฟื้นฟู) ซึ่งเป็นมาตรการเบื้องต้นที่ดี แต่ก็ยืดยาดขาดประสิทธิภาพและเอาจริงเอาจัง พร้อมกันนั้นก็ไม่ยอมทบทวน กกหมายนโยบาย และยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนาในระดับชาติและจังหวัด ที่จะนำมาซึ่งความเข้มแข็งและการมีอธิปไตยทางอาหาร และอธิปไตยชุมชน สังคม อย่างแท้จริง

4.     การใช้นโยบายและกฎหมายละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิกองทุน (กสย) และการคุกคามทำลายอาสิน,จับกุมดำเนินคดีอาญาและเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งแก่เกษตรกรชาวสวนยางชุมชนท้องถิ่น รายละเป็นแสนเป็นล้าน ที่มีข้อพิพาทกับกรมฯอุทยาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลไม่จริงจังที่จะแก้ปัญหา กลับประกาศยกเลิกเก็บภาษี ยกเลิกข้อตกลงระหว่างเครือข่ายฯกับส่วนปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดที่ได้ข้อยุติ ซึ่งเป็นการยืนยันอำนาจที่รวมศูนย์ในการแย่งยึดที่ทำกินของเกษตรกรชาวสวนยาง และชุมชนท้องถิ่น

5.     ปัญหาการพัฒนาและการใช้ทรัพยากร จนขาดความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์ความรู้ภูมิปัญญา ของวิถีชุมชน เช่นโครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมตำบลทุ่งค่ายฯลฯ

จากปัญหาสถานการณดังกล่าว พวกเรา เครือข่ายหมอพื้นบ้านจ.ตรัง, กลุ่มปฏิรูปการเมืองจ. ตรัง, เครือข่ายลุ่มน้ำตรัง, กลุ่มรักษ์ถิ่นทุ่งค่าย, สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้, เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด,เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์อุทยานหาดเจ้าไหม, ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจ.ตรัง โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา,โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน จ.ตรัง,  ซึ่งมีสถานะเป็น เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง, คนจน, องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ จึงขอเรียกร้องต่อพวกเราและพ่อค้านักธุรกิจรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจงสามัคคีผนึกรวมกำลังกัน เป็นพลังทางสังคม เพื่อนำไปสู่การผลักดันแก้ไขปัญหา ตรวจสอบกำกับอำนาจรัฐให้มารับใช้คนยากคนจนและแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะวิกฤตและล้มละลายทางเศรษฐกิจในระดับรากหญ้ามากกว่านี้ ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตดังกล่าว ร่วมชุมนุมแสดงพลังอภิปรายแลกเปลี่ยน เพื่อหาทางออกร่วมกัน วันที่ 17 ธันวาคม2551 เวลา 12.00 น .ณ. อนุสาวรีย์พระยารัษฎา จ. ตรัง โดยพร้อมเพรียงกัน

โดย sakai

 

กลับไปที่ www.oknation.net