วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฝีพายแห่งชุมชน


เด็กบ้านมดตะนอยวันที่ 9  ธันวาคม 2551  ชุมชนมดตะนอยได้จัดกิจกรรมแข่งขันเรือพายประจำปีครั้งที่ 1 ณ บ้านมดตะนอย  ต. กะลิบง อ. กันตัง จ. ตรัง   มดตะนอยเป็นชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน บริเวณบากอ่าวหน้าเกาะลิบง สมาชิกในชุมชน ประมาณ 200 ครัวเรือน มากกว่าร้อยละ 95 ประกอบอาชีประมงพื้นบ้านเพียงอย่างเดียว

บังเชล ทะเลลึก ก็เป็นลูกหลานชาวมดตะนอย โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เล่าว่า  ชุมชนมดตะนอยก่อตั้งมาประมาณ 200 ปีมาแล้ว โดยดั้งเดิมคาดว่าสืบเชื้อสายมาจากอินโดนีเซีย การตั้งชุมชนของบ้านมดตะนอยมีความสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานของชาติพันธ์ อูลักลาโว้ย  โดยในพื้นที่บ้านมดตะนอยเองคนแก่บางส่วนยังมีการใช้ภาษาแบบเดียวกับชาติพันธ์ อูลักลาโว้ย รวมทั้งมีการสืบทอดสายตระกูลต่าง เช่น ตระกูลทะเลลึก  ตระกูลหาญทะเล  เช่นกัน

                ส่วนงานแข่งขันเรือพายประจำปีที่จัดขึ้นนั้น  ผู้ใหญ่เชล บอกว่า มีความตั้งใจที่จะจัดให้เป็นงานที่ร้อยความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยงานแข่งเรือดังกล่าวเคยจัดมาแล้ว 1 ครั้งเมื่อ  4 ปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนั้นเป็นการแข่งขันพายเรือหัวโทง   และเริ่มกิจกรรมแข่งขันเรือพายอีกในปีนี้ แต่หลังจากนี้ในทุกปีจะจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวอีก

                จากการสอบถาม  บังไหม ชาวบ้านในชุมชนมดตะนอยที่เข้าร่วมกิจกรรม ทราบว่า การจัดกิจกรรมแข่งเรือพายในครั้งนี้ มีการระดมทุนจากทุกครอบครัว เป็นเงิน 20 บาทต่อครอบครัว  กิจกรรมแข่งเรือในครั้งนี้ผมคิดว่า นอกจากความสุกสนานที่ได้รับแล้ว ยังเห็นบรรยากาศความร่วมมือ ความสามัคคีในชุมชน เป็นการรวมลูกหลานให้มาสนใจกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนโดยไม่คิดว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง  ผมคิดว่าดีมาก และอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกทุกปี                                                             

ผมอยากให้ชุมชนบ้านเรามีความรัก สามัคคีกันแบบที่เคยเป็นมาจนถึงทุกวันนี้ ในความคิดของผมคิดว่า ชุมชนหรือครอบครัว มีความจำเป็นมากที่ต้องมีความรัก สามัคคี กันในบ้าน หรือชุมชน  เงินทองเป็นเพียงตัวช่วย ให้ชีวิตสบายขึ้น แต่ไม่มีประโยชน์ไหรเลย หากเราไม่มีเพื่อน  ไม่มีชุมชนที่รักสามัคคีกัน  วันนี้มดตะนอย เราเป็นชาวประมงอยู่หนำร้ายชายเล ห่างไกลความเจริญ แต่ผมยืนยันว่า วันนี้ คนในมดตะนอยเรามีความสุข  บังเชล ทะเลลึก  ผู้ใหญ่บ้านมะตะนอย ยืนยัน

โดย sakai

 

กลับไปที่ www.oknation.net