วันที่ อังคาร ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา


     ด้วยมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๑ ณ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนกับงบประมาณของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนและฝึกอาชีพของนักเรียนหูหนวก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ

     เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยท่านสามารถมาร่วมงานหรือบริจาคตามกำลังศรัทธา หากท่านไม่สามารถมาร่วมงานได้และมีความประสงค์บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพ

๑.     กรุณาส่งปัจจัยทำบุญ ทางธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ. ดุสิต ในนาม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ ๑๓๗ ถนนพระราม ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒.     หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาราชวัตร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๔๖--๘๙๔๑๙- ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก (๕๐ ปีมูลนิธิ)

     และในวาระศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ในนามของคณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ และคณะนักเรียนหูหนวก ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่สรรพสิ่งมิ่งมงคล สัมฤทธิผลดังปรารถนาทุกประการ

                                                                              ขอแสดงความนับถือ

                                                                               นางวัลลี ยุกตะเสวี

                                                                             รองประธานกรรมการ

                                                        มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

    

*****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

๑๓๗ ถนนพระราม ๕ ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

โทร. ๐๒-๒๔๑ ๕๑๖๙ โทรสาร.๐๒-๒๔๓ ๖๖๙๕

โดย forgive

 

กลับไปที่ www.oknation.net