วันที่ พุธ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ลีเล็ด...กับรางวัลอันทรงคุณค่า Tourism Awards 2008 (ต่อจากตอนที่แล้ว)


เมื่อพูดถึงลีเล็ด คนในสุราษฎร์ธานี    และคนไทยทั่วไปอาจไม่รู้จัก แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะยุโรป กลุ่มนักศึกษาแล้ว HOT มากๆค่ะ  ลีเล็ดประกอบด้วยคูคลองธรรมชาติกว่าร้อยสาย ป่าชายเลนงดงามบริสุทธิ์ ชีวิตและการทำมาหากินผู้คนที่ดูเรียบง่าย อัธยาศัยดี กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ฝรั่งตะวันตกในกลุ่มสหภาพยุโรป 27 ประเทศรู้จักยิ่งกว่าคนไทย พากันมุ่งไปพักค้างแรมโฮมสเตย์กันคราวละหลายวัน สลัดชีวิตวุ่นวายในยุโรปทิ้งหมดสิ้น หันไปใช้ชีวิตอยู่กินเรียบง่ายกับชาวบ้าน 

ลีเล็ดอยู่ที่ไหน

ลีเล็ดเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ 17,266 ไร่  สภาพทั่วไปของตำบลลีเล็ดจะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน และบางส่วนอยู่ติดกับทะเล มีน้ำเค็มท่วมถึงเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ในอดีตแต่ละหมู่บ้านจะใช้เส้นทางทางน้ำในการสัญจรไปมา ซึ่งนับว่ามีเป็นร้อยสาย เพราะลักษณะสภาพพื้นที่ที่เป็นเช่นนั้นทำให้ประชากรที่อาศัยบริเวณที่ราบต่ำประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าว ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ติดกับทะเลจะทำประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพนอกจากอาชีพการทำสวนมะพร้าวและประมงพื้นบ้านแล้วในปัจจุบันยังมีการทำนากุ้ง   

   

ทำไมนักท่องเที่ยวถึงชอบลีเล็ด

องค์กรโครงการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยชายฝั่งและทรัพยากรนานาประการ (Coastal Habitat and Recources Management Project ( CHARM )ของสหภาพยุโรป ซึ่งมี 27 ประเทศ  กำหนดให้ลีเล็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยอดเยี่ยม ชาวท้องถิ่นช่วยกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งดีที่สุดในโลก จนสหภาพยุโรปนำแบบอย่างไปใช้ในประเทศอื่น

ชุมชนลีเล็ดได้ก่อตั้งกลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ ซึ่งมีกำนันประเสริฐ   ชัญจุกรณ์  เป็นหัวเรือใหญ่ในการนำร่อง มีพี่เลี้ยงคือ องค์กร ( CHARM ) และองค์กร REST   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรนั้น กล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพยากรป่าชายเลนที่มีต้นไม้เกิดขึ้นใหม่เกือบ 3,000 ไร่ โดยที่ชุมชนไม่ต้องลงแรงปลูก เมื่อมีแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้สัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลาก็เพิ่มตามมา รายได้ของผู้คนในชุมชนก็เพิ่มขึ้น อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ น้ำในแม่น้ำลำคลองสามารถใช้ในการอุปโภคได้เป็นอย่างดีไม่มีสิ่งปนเปื้อน

        กิจกรรมท่องเที่ยวของลีเล็ด

1.        ล่องเรือชมธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนและลำคลองต่างๆ

2.        ประกอบกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านตามวิถีชีวิตท้องถิ่น เช่น ร่วมออกหาปลา ถีบกระดาน จับปู

3.        ชมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ลิเกป่า มโนราห์

4.        เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพเสริมในชุมชน เช่น กลุ่มใบจาก กลุ่มกะปิ

5.        เรียนรู้วัฏจักรหิ่งห้อย

6.        เข้าพักค้างคืนร่วมกับชุมชนในรูปแบบ Home Stay

7.        จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับโรงเรียน

      8.    กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่าชายเลน

อ้อที่ลืมไม่ได้ ลีเล็ดเขามีกฎระเบียบนะคะ

 1. นักท่องเที่ยวต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สุภาพ เรียบร้อย ผู้หญิงห้ามใส่เสื้อโชว์ไหล่ และห้ามสวมใส่กางเกงที่สั้นเหนือเข่า
 2. ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชน
 3. ห้ามเล่นการพนัน
 4. ห้ามดื่มสุราและใช้สารเสพติดทุกชนิดในชุมชน
 5. ห้ามมีเรื่องชู้สาว
 6. ห้ามทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล    

 8. ถ้าสนใจติดต่อได้นะคะที่109 หมู่ที่ 5 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 หรือติดต่อ คุณอำภวรรณ เทพพิพิธ 087 889 0034 คุณประเสริฐ ชัญจุกรณ์ 081 271 0017l
  โทรศัพท์ : 087 887 2546 แฟกส์ : 077 491082
  อีเมล์ : leeledcbt@yahoo.com
  ภาพขอเอื้อเฟื้อจากอนุสาร อสท . ประจำเดือนธันวาคม 2551 ค่ะ ถ้าใครยังไม่มีรีบเป็นเจ้าของนะคะ เพราะนอกจากเรื่องของลีเล็ดแล้ว ยังมีเรื่องของอุทยานนกน้ำทะเลน้อยพัทลุง สระบัวสีชมพูวิวสวยมาก แล้วก็ตลาดน้ำตลิ่งชัน  ค่ะ  บ๊ายบาย ค่ะ

โดย อิงตะวัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net