วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฉันคือดวงดาวที่เฝ้ามอง


ในความจริงอันรื่นรมย์

๑. ในมโนทัศน์แห่งฉัน

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คำว่า คนอีสาน แม้เศษเสี้ยวธุลีตะวัน

๒. ในมโนทัศน์แห่งเรือนกายฉัน

มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี

มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี 

มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี

คำว่า คนลาวอีสานล้านช้าง ฝั่งขวาแม่น้ำโขง

๓. ในมโนทัศน์แห่งฝ่าเท้าฉัน

ไม่มีเส้นพรมแดน ไม่มีรัฐชาติ ไม่มีรัฐบาล

ไม่มีรัฐของชนชั้นนำในสังคมอิ่มเอม

แต่เครือญาติห่างไกลยากเย็นแสนเข็ญ

แต่ประชาชนเป็นครื่องมือต่อรอง

อำนาจของนักการเมืองผู้ตระบัดสัตย์

๔. ในมโนทัศน์แห่งนัยน์ตาฉัน

ไม่มีแผนที่แสดงอาณาเขตประเทศ

ไม่มีเอกภาพในดินแดนที่เอารัดเอาเปรียบ

ผ่านวาทกรรมประชาธิปไตยและศาสนาลวงล่อ

ฉันมองไม่เห็นศีรษะของรัฐบาลของรัฐชาตินิยมแปลกปลอม

เมื่อมันเป็นเพียงอาวุธรักษาผลประโยชน์ย่อมไร้คุณค่าและอุบาทว์

๕. ในมโนทัศน์แห่งเลือดเนื้อฉัน

มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี

มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี

คนที่เต็มไปด้วยวิญญาณเสรีภาพ

บนอาณาบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพันธุ์พืช

๖. ฉันคือดวงดาวผู้เฝ้ามอง

โปรดอย่าโกหก  แม้มองไม่เห็นฉัน ฯลฯ

 

โดย ชัชวัลย์พงศ์ยุทธนาธรรม

 

กลับไปที่ www.oknation.net