วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เส้นทาง สู่ อำนาจ เส้นทาง สุจินดา คราประยูร เส้นทาง "เจ้ากรม" คอลัมน์ หักทองขวาง


วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6596 ข่าวสดรายวัน


เส้นทาง สู่ อำนาจ เส้นทาง สุจินดา คราประยูร เส้นทาง "เจ้ากรม"


คอลัมน์ หักทองขวางประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2525 ทรงความหมายเป็นอย่างสูง

1 พ.อ.สุจินดา คราประยูร เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารบก

1 พ.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ซึ่งอยู่ในสังกัดของกองทัพภาคที่ 2

1 พ.อ.วิมล วงศ์วานิช เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ขณะเดียวกัน ในส่วนของกองทัพอากาศก็ทรงความหมายเป็นอย่างสูง

1 น.อ.เกษตร โรจนนิล เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

1 น.อ.วรนาถ อภิจารี เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

1 น.อ.กันต์ พิมานทิพย์ เป็น เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

ควรบันทึกไว้ด้วยว่า ขณะที่ พ.อ.สุจินดา คราประยูร พ.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี พ.อ.วิมล วงศ์วานิช เป็น จปร.5

ควรบันทึกไว้เช่นเดียวกันว่า น.อ.เกษตร โรจนนิล น.อ.วรนาถ อภิจารี น.อ.กันต์ พิมานทิพย์ เป็น นนอ.1

ทั้ง จปร.5 และ นนอ.1 ล้วนออกรับราชการปีเดียวกัน คือ ปี 2501

กล่าวสำหรับทั้ง 6 คนนี้ นอกเหนือจาก พ.อ.สุจินดา คราประยูร นอกเหนือจาก น.อ.วรนาถ อภิจารี แล้ว ที่เหลืออีก 4 คนล้วนเคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

โดยเฉพาะนับแต่สถานการณ์รัฐประหารเมื่อเดือนตุลาคม 2519 เป็นต้นมา

จะเห็นได้จากรายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจำนวน 340 คนที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2519

ปรากฏว่า

หมายเลข 8 เป็น นาวาอากาศโทกันต์ พิมานทิพย์ หมายเลข 17 เป็น นาวาอากาศโทเกษตร โรจนนิล

จะเห็นได้จากรายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2520 ภายหลังสถานการณ์รัฐประหารเมื่อเดือนตุลาคม 2520

ปรากฏว่า

หมายเลข 11 เป็น นาวาอากาศเอกกันต์ พิมานทิพย์ หมายเลข 19 เป็น นาวาอากาศเอกเกษตร โรจนนิล

จะเห็นได้จากรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2522

ปรากฏว่า

หมายเลข 7 เป็น นาวาอากาศเอกเกษตร โรจนนิล หมายเลข 148 เป็น พันเอกวิมล วงศ์วานิช และหมายเลข 320 เป็น พันเอกอิสระพงศ์ หนุนภักดี

ไม่เคยปรากฏ พ.อ.สุจินดา คราประยูร ไม่เคยปรากฏ น.อ.วรนาถ อภิจารี

กระนั้น ที่จำเป็นต้องยอมรับก็คือภายหลังสถานการณ์การก่อความไม่สงบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2524 เป็นต้นมา

ด้าน 1 บทบาทของนายทหารจปร.7 ถูกออกจากราชการและถูกแช่แข็ง

ขณะเดียวกัน ด้าน 1 นายทหารจปร.5 ซึ่งเคยอยู่ในห้วงแห่งการถูกแช่แข็งมาอย่างยาวนานพอสมควร เริ่มเดินหน้าเติบใหญ่ในทางราชการ

เดือนเมษายน 2524 พ.อ.สุจินดา คราประยูร เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก

ขณะที่ พ.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี ย้ายจากรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 มาดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

ขณะที่ พ.อ.วิมล วงศ์วานิช ไปดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6

เช่นเดียวกับ น.อ.เกษตร โรจนนิล อยู่ในตำแหน่งรองเจ้ากรมส่งกำลัง บำรุงทหารอากาศ น.อ.วรนาถ อภิจารี อยู่ในตำแหน่งรองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ น.อ.กันต์ พิมานทิพย์ อยู่ในตำแหน่งรองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

นี่คือการรอโอกาสอันเหมาะสมที่จะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งระดับเจ้ากรมและผู้บัญชาการ

จึงไม่แปลกที่เมื่อถึงเดือนตุลาคม 2525 ที่เป็นพ.อ.ก็เลื่อนขึ้นครองยศเป็นพล.ต. ที่เป็นน.อ.ก็เลื่อนขึ้นครองยศเป็นพล.อ.ต.

สถานการณ์การก่อความไม่สงบเมื่อเดือนเมษายน 2524 จึงทรงความหมายเป็นอย่างสูง

ทรงความหมายทั้งต่อนายทหารระดับบน ทรงความหมายทั้งต่อนายทหารระดับล่าง ที่รอวันเวลาอันเหมาะสมเพื่อขานรับการแต่งตั้งไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

โอกาสนี้ย่อมเป็นของ พ.อ.สุจินดา คราประยูร อย่างแน่นอน

หน้า 3  http://www.matichon.co.th/khaosod/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dOekl3TVRJMU1RPT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBd09DMHhNaTB5TUE9PQ==


โดย news123

 

กลับไปที่ www.oknation.net