วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เมื่อเขาปิดหลังพระ


ภาพถ่ายคนดีของสังคม

ชื่อภาพ...ไม่เช่นแค่หน้าที่ขอทำดีเพื่อสังคม

              เบื้องหลังการเก็บภาพนี้ผมกับเพื่อน...(ที่รูปร่างหน้าดีและที่สำคัญเขามีแฟนที่สวยมากด้วยขอบอก)ได้เดินทางไปเก็บภาพที่ไม่ใกล้ไม่ไกลคือหาดบางแสนของเรานี้เอง(รูปนี้เพื่อนแนะนำมา)รูปนี้ถ่ายมาจากความเสียสละของชาวเทศบาลและเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดที่ทำงานเพื่อสังคมถึงแม้จะเป็นอาชีพพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งขอความสำเร็จหลายๆของบางแสนและเป็นผู้ที่เสียสละ

หากแต่ว่าหน้าที่การทำงานของเราจะไม่สมบูรณ์แต่ต้องคิดว่าเราได้ทำเพื่อสังคมแล้วหรือยังในงานและหน้าที่ของเราดังบทกลอนที่ว่า...

ทำความดีหาใช่มุ่งใครทราบ                        เปรียบดังกราบพระใหญ่ในวิหาร

การปิดทองต้องมีจิตคิดประมาณ                      อธิษฐานไม่อวดใครให้โด่งดัง

พระจะงามต้องงามทั่วองค์พระ                        ไม่เว้นละทองปิดทาทั้งหน้าหลัง

ปฏิมาพิสุทธิ์พระพุทธัง                                      แผ่ผลยังความสุขให้ทุกคน

จะปิดทองหลังพระมุ่งละผิด                             เหนี่ยวนำจิตมุ่งญาณตระการผล

กุศลพาจิตผ่องใสให้บันดล                               สิ้นทุกข์ทนเพลิดเพลินเจริญใจ

การปิดทองหลังพระจึงละโทษ                        ก่อประโยชน์ปรากฏจิตสดใส

ใจเห็นพระเลิกละอัตตาไป                                ไม่ใส่ใจใครจะชมนิยมฤา

ดังข้างต้นจะกล่าวเพิ่มเติมถึงหน้าที่ดังนี้

หน้าที่ กับ หน้าตา 

หน้าตาเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้ ว่าต้องมีหน้าตาอย่างนั้น อย่างนี้ หรือจะตกแต่งให้สวย หล่อ งาม อย่างไรนั้น อาจจะพอแต่งได้ แต่แล้ว ก็กลับมาเหมือนเดิม เมื่อล้าง เมื่อเปลี่ยนสภาพ ชรา แก่เฒ่าไป หรือมีโรคภัย เบียดเบียน แต่สิ่งที่สามารถดำรง คงมั่น ยั่งยืน หรือ สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลง เลือกได้ ทำได้ ศัลยกรรม ตกแต่ง ให้งดงาม เลื่องลือได้  ให้คนยกย่องได้จริง ๆ คือ หน้าที่

หน้าที่มี ๒ ประเภท

คือ หน้าที่โดยแต่ง กับ หน้าที่ อัตตโนมัติ

หน้าที่โดยแต่ง คือ แต่งตั้งให้เป็นอย่างนั้น อย่างนี้

แล้วแต่จะแต่ง แล้วแต่งจะตั้ง (เป็นนายก เป็น หัวหน้า เป็น นาย เป็นบ่าว เป็นรัฐมนตรี เป็นต้น

เป็นหน้าที่โดยแต่ง โดยตั้ง)

หน้าที่โดยอัตตโนมัติ เช่น หน้าที่มนุษย์ หน้าที่พ่อ หน้าที่แม่ หน้าที่ผัว หน้าที่เมีย หน้าที่ลูก

เป็นต้น  เป็นหน้าที่โดยอัตตโนมัติ คือ เมื่อเกิดมาก็ต้องเป็น ไม่เป็นไม่ได้ ทั้ง ๒ นั้น เหมือนกันตรงที่ต้องทำหน้าที่ของตนทั้งสิ้น แต่ แต่ละคนกลับทำไม่เหมือนกัน ดังจะว่าต่อไปนี้

หน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศี หน้าตาดีแต่ขี้เกียจ คนเหยียดหยาม

หน้าที่นั้น สำคัญกว่า คนหน้างาม

หน้าตาดี หน้าที่ทราม ไม่งามเลย

หน้าที่ของมนุษย์ ต้องศึกษา

หน้าที่พ่อค้า ต้องรู้จักผลกำไร

หน้าที่ศิลปิน ต้องรู้จักศิลปะ

หน้าที่ของพระ ต้องรู้จักสอนมนุษย์

หน้าที่ชาวพุทธ ต้องรู้จักปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้นำ ต้องรู้จักวินัย

หน้าที่ของผู้ใหญ่ ต้องรู้จักพรหมวิหาร

หน้าที่ของสมภาร ต้องรู้จักปกครอง

หน้าที่ของน้อง ต้องรู้จักเคารพพี่

หน้าที่ของคนดี ต้องรู้จักเว้นชั่ว

หน้าที่ของคนกล้า ต้องรู้จักความจริง

หน้าที่ของผู้หญิง ต้องรู้จักการเรือน

หน้าที่ของเพื่อน ต้องรู้จักเกรงใจ

หน้าที่ของคนใช้ ต้องรู้จักเจ้านาย

หน้าที่ของคนใกล้ตาย ต้องรู้จักพุทโธ

หน้าที่ของคนใกล้บวช ต้องรู้จักอุปัชฌาย์

หากทำได้เราจะเป็นคนดีของสังคมสมกับภาพถ่ายคนดีของสังคม

 รจสนา....กมลชัย  เรียบเรียงจากพระไตรปิกฏบทกลอน...

 

โดย วิรัตติ

 

กลับไปที่ www.oknation.net