วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ถามใจนายก พักงานข้าราชการที่ถูกชี้มูลความผิด


ต่อกรณีที่ คตส. ได้ชี้มูลความผิดในคดีทุจริตเรื่องกล้ายางและคดีหวยบนดิน ของนักการเมืองและข้าราชการในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และได้มีการนำคดีขึ้นฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองแล้วทั้งสองคดี ต่อมารัฐบาลได้หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าข้าราชการประจำที่ถูกชี้มูลความผิดและมีการฟ้องคดีต่อศาลจะต้องถูกพักราชการหรือไม่นั้น

ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยและตอบข้อหารือไปยังรัฐบาลในกรณีของคดีกล้ายางว่าหากข้าราชการประจำใดถูกชี้มูลและถูกฟ้องคดีต่อศาลแล้ว หากยังอยู่ในตำแหน่งเดิม จะต้องถูกพักงาน เว้นแต่จะถูกย้ายไปในตำแหน่งอื่น และใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งเดิมไม่ได้

ปรากฏต่อมาว่าข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ถูกชี้มูลและฟ้องคดีได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นหมดแล้ว จึงไม่มีผู้ใดต้องถูกพักราชการ ส่วนข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังและในสำนักงบประมาณ รวมทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดนั้น ยังคงดำรงตำแหน่งหน้าที่เหมือนเดิมอยู่หลายคน

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวขอให้ถามใจรัฐบาลว่า เมื่อผลการหารือจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเช่นนั้น และกฎหมายก็บัญญัติไว้ชัดเจน ให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ จะปล่อยให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหรือไม่ หากปล่อยให้เป็นไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ความรับผิดชอบก็จะตกอยู่ที่รัฐบาล คือรัฐมนตรีที่มีหน้าที่โดยตรงและนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินสูงสุดด้วย แต่อยากให้โอกาสรัฐบาลสักระยะหนึ่ง เพราะเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งอาจจะไม่ทราบข้อเท็จจริง แต่อยากจะเรียกร้องเฉพาะจุดสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นพิเศษ เพราะยังทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนและล่าสุดก็ยังมีการถ่วงและรื้อคดีที่ คตส. สอบมาแล้วทั้งหมด มีลักษณะเอื้อประโยชน์หรืออุ้มผู้กระทำความผิด ซึ่งภาคประชาชนก็ต้องช่วยกันติดตามด้วย.

ที่มา:
www.paisalvision.com

โดย paisal

 

กลับไปที่ www.oknation.net