วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คดีหวยบนดินคืบ ข้าราชการผิดยังลอยชาย


เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นัดพร้อมคู่ความในคดีเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานตามขั้นตอนของกระบวนพิจารณาคดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
    
หลังตรวจสอบพยานหลักฐานแล้ว ปรากฏว่าฝ่ายโจทก์อ้างพยาน 17 ปาก ฝ่ายจำเลยอ้างพยาน 103 ปาก ศาลจึงกำหนดวันสืบพยานโจทก์ปากแรกในวันที่ 31 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และกำหนดนัดสืบพยานจำเลยปากแรกในวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

คาดหมายว่าการสืบพยานคดีนี้จะแล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคม 2552 และอาจตัดสินคดีได้ในปลายเดือนตุลาคม หรือเดือนพฤศจิกายน 2552

แต่เนื่องจากฝ่ายจำเลยได้ขออนุญาตศาลแถลงการเปิดคดีด้วยวาจา ในขณะที่ฝ่ายโจทก์ขอแถลงเป็นหนังสือ ศาลจึงให้ฝ่ายจำเลยแถลงการณ์ด้วยวาจาเปิดคดีในวันที่ 31 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น. ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง จากนั้นก็จะเริ่มสืบพยานฝ่ายโจทก์

เป็นที่น่าสังเกตว่าข้าราชการที่เกี่ยวข้องในคดีนี้หลายคนยังดำรงตำแหน่งเดิม และใช้อำนาจหน้าที่เดิมดังเช่นในกระทรวงการคลัง และสำนักงานอัยการสูงสุด แม้กระทั่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยและตอบข้อหารือของรัฐบาลไปแล้วว่าถ้ายังดำรงตำแหน่งเดิมต้องพักราชการ แต่ยังคงทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน ลอยนวลอย่างหน้าตาเฉย ซึ่งต้องถามใจรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต่อไปว่าจะเดินตามรอยรัฐบาลเก่าหรือไม่.

ที่มา:
www.paisalvision.com

โดย paisal

 

กลับไปที่ www.oknation.net