วันที่ อังคาร ธันวาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การเมืองเปลี่ยนขั้ว จีนเปลี่ยนฑูต


นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการคณะกรรมการบริหารสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ได้รับแจ้งเป็นการภายในจากผู้ใหญ่ของทางการจีนว่า นายจาง จิ่ว หวน เอกอัครราชฑูตจีน ประจำราชอาณาจักรไทย ซึ่งปฎิบัติงานด้วยดีในประเทศไทย มาเป็นระยะเวลานานแล้ว จนเลยกำหนดเทอมการดำรงตำแหน่ง จะเดินทางกลับประเทศในกลางเดือนมกราคม 2552 โดยทางการจีน ได้แต่งตั้งเอกอัครราชฑูตคนใหม่มาประจำประเทศไทย คือ นายก่วน มู้ โดยจะเดินทางมารับตำแหน่งในห้วงเวลาเดียวกัน

นายไพศาล พืชมงคล เปิดเผยอีกว่า นายก่วน มู้ เคยปฎิบัติงานในสถานฑูตจีนประจำราชอาณาจักรไทย มา 2 สมัยแล้ว ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเอกอัครราชฑูต และไปประจำในหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน และครั้งนี้ จะมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชฑูตรจีนประจำราชอาณาจักรไทย สืบแทนนาย จาง จิ่ว หวน ทั้งนี้นายก่วน มู้ มีเพื่อนฝูงและพวกพ้องในประเทศไทยจำนวนมาก มีน้ำใจไมตรี โอบอ้อมอารี และรักประเทศไทย เป็นผู้ที่เคารพศรัทธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างมาก เคยถวายการต้อนรับและติดตามพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง ซึ่งเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายครั้ง มีความรู้และความเข้าใจประเทศไทยดีมาก จึงเชื่อมั่นว่าการเดินทางมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชฑูตไทยในครั้งนี้จะเป็นผลดียิ่งต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน และเชื่อว่า จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสิรมความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในการร่วมกับรับมือกับวิกฤตทางเศรษฐกิจที่กระทบทุกภูมิภาคนี้ด้วย.

โดย paisal

 

กลับไปที่ www.oknation.net