วันที่ พฤหัสบดี มกราคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สวัสดีปีใหม่ ::: สรุปผลงานที่ได้ดำเนินการในปี 2551 ที่ผ่านมา ::: ขอบคุณน้ำใจที่มีให้กัน


"คณะผู้ก่อการดี" ถูกก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวกันของบรรดา Blogger OK Nation จำนวนหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของ Blogger OK Nation ทั้งหมดในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะสังคม โดยมุ่งหวังการแบ่งปัน แบ่งส่วนเกินเพื่อเติมส่วนขาดให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เรามิได้มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนโลก เพียงแต่มุ่งหวังที่จะทำให้โลกหน้าอยู่ขึ้นด้วยการเอื้ออาทรแก่กันและกัน แม้นจะเป็นเพียงประกายเล็ก ๆ ที่ปะทุขึ้นบนโลกกว้างใหญ่ใบนี้ก็ตาม เราหวังเพียงให้ได้เกิดรอยยิ้มแก่เด็ก และผู้ด้อยโอกาสที่ถูกละเลย แม้นเพียงเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าประสบความเร็จแล้วในวัตถุประสงค์ของเรา

ในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา เราได้รับความกรุณาและไว้วางใจจากบรรดา Blogger OK Nation และท่านผู้มีน้ำใจในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเราจนประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ตามโครงการที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

ลำดับที่

โครงการ

จำนวนเงิน (บาท)

1

Bowling การกุศล Blogger OK Nation ซับน้ำตาน้องน้อยพรุชิง

104,358.43

2

Lorenzo & the Old mans Project เพื่อบ้านเด็กกำพร้าและติดเชื้อ HIVs และคนชราที่ถูกทอดทิ้ง

83,415.50

3

ถุงความฝัน ตามรอยครูซัน สานฝันเด็กดอยให้ได้เรียน

20,650.00

4

ช่วยจำหน่าย ส.ค.ส. เมื่อพู่กันจะปั้นป่า เพื่อสร้างอาคารอนุบาล โรงเรียนแม่องสิต จ. กาญจนบุรี

58,580.00

รวม

(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามบาทเก้าสิบสามสตางค์)

267,003.93

นอกจากนี้ยังมีโครงการอำนวยความสะดวก โดยรวบรวมยอมการสั่งซื้อ CD เพลงยอดรัก สลักใจ เพื่อช่วยเหลือศิลปินลูกทุ่ง ยอดรัก สลักใจ โดยได้รับการสนับสนุนรวบรวมยอดสั่งซื้อได้ถึง 31,524.00 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดตาม Link ต่อไปนี้

สรุปยอดธารน้ำใจที่หลั่งไหลช่วยซับน้ำตาน้องน้อยบ้านพรุชิง จากการจัด Bowling การกุศล Blogger OK Nation ซับน้ำตาน้องน้อยพรุชิง
http://www.oknation.net/blog/winsstars/2008/05/06/entry-1

สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย Lorenzo & Old Mans Project
http://www.oknation.net/blog/PublicCharity/2008/08/03/entry-2

เปิดถุงความฝันฯ.....ร่วมกันช่วยน้อง
(สรุปยอดรายรับ-รายจ่ายโครงการถุงแห่งความฝันฯ)
http://www.oknation.net/blog/swongviggit/2008/09/22/entry-1

สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายในโครงการ ร่วมจำหน่าย
ส.ค.ส. ด้วยพู่กันจะปั้นป่า ของคณะผู้ก่อการดี
http://www.oknation.net/blog/PublicCharity/2008/12/31/entry-1

click to comment

ขอบคุณแฟนเพลง สรุปยอดสั่งซื้อซีดี ยอดรัก สลักใจ
http://www.oknation.net/blog/witita/2008/08/10/entry-1

โดยในปี 2552 นี้ทางคณะผู้ก่อการดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการไว้วางใจและสนับสนุนจากบรรดา Blogger OK Nation และท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านด้วยดีต่อไป

โดยขณะนี้ทางคณะผู้ก่อการดีได้ออก Entry ขอความคิดเห็นจากทุกท่านสำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2552 ดังต่อไปนี้

ชวนเพื่อนเสนอกิจกรรมดี ๆ ร่วมกันสำหรับคณะผู้ก่อการดี ในปี 2552
http://www.oknation.net/blog/witita/2008/12/18/entry-1

นอกจากนี้เพื่อเป็นการหาทุนในการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมตลอดปี 2552 ที่จะมาถึงนี้ ทางคณะผู้ก่อการดีจึงได้ทำการจัด ปาร์ตี้รวมพล คนดี๊ ดี ขึ้น เพื่อเป็นการขอบคุณและหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของคณะผู้ก่อการดีในปี่ 2552 ดังต่อไปนี้

A

ปาร์ตี้รวมพล คนก่อการดี ปาร์ตี้ Blogger OK Nation
http://www.oknation.net/blog/PublicCharity/2008/12/23/entry-1

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน แนะนำ และเป็นกำลังใจให้จนกิจกรรมเหล่านี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ทางคณะผู้ก่อการดีขอมอบบทกลอนอวยพรให้แก่ทุกท่านดังนี้ค่ะ

สวัสดีปีใหม่
คิดสิ่งใดให้ได้ดังใจหวัง
สมประสงค์ดังได้พรทรงพลัง
มีกำลังโรคภัยไม่ใคร่มี

ถามถึงเงินถึงทองกองตรงหน้า
ให้ไขว่คว้ามาได้ มากมายหนา
ถามถึงเรืองความรัก สมัครมา
ถามถึงเรืองกายา ให้เหมาะงาม

ไร้โรคาพยาธิ ที่ว่าร้าย
เพิ่มกำลังแรงใจ ให้ทุกที่
ร่ำรวยทรัพย์มากมาย ภัยไม่มี
ให้สุขทุกชีวี ปีใหม่เทอญ

ขอพระคุ้มครองทุกท่านค่ะ

ขอบพระคุณด้วยใจค่ะ

สายลมที่ผ่านมา

กรรมการและเลขานุการฯ คณะทำงาน

โดย ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี

 

กลับไปที่ www.oknation.net