วันที่ ศุกร์ มกราคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มุสลิมกะเหรี่ยงแม่สามแลบ


มุสลิมกะเหรี่ยงแม่สามแลบ

บรรยายกาศภายในบ้านแม่สามแลบ

บ้านแม่สามแลบตั้งอยู่ติดชายแดนระหว่างประเทศพม่า มีแม่น้ำสาละวิน เป็นเขตแบ่งแดน ตั้งอยู่ในอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประชากรมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที ๘๘ ครอบครัว รวมชาย-หญิง ๕๒๕ คน สำรวจเมื่อปี ๕๑ นี้เอง มีเด็กที่เรียนฟันฏูอีน ทั้งชายหญิง จำนวน ๕๗ คน


Find more videos like this on GotoMuslim.com

ปัญหาที่มุสลิมพื้นทีประสบอยู่คือ เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับสถานะเป็นคนไทย ในขณะที่กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมได้รับสถานะแล้ว มุสลิมในพื้นที่นี้ลี้ภัยสงครามอพยพเข้ามาในประเทศไทยต้งแต่ ๒๕๑๙ ปัจจุบันมุสลิมที่นี่ได้รับบัตรสีชมพู เป็นบัตรผู้ไม่มีสถานะ และขณะนี้กำลังเรียกร้องจากรัฐ เพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยอบ่างถูกต้อง โดยมีเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือ คือ สภาทนายความแห่งประเทศไทย องค์กรสิทธิ์มนุษยชน เครือข่ายเด็กและชุมชน สนช.
ปัจจุบัน มีนาย อ้าปู้ หรือชื่อมุสลิม ชาดี อูนเราะมานฮฺ เป็นประธานหมู่บ้าน นอกจากเป็นแกนนำของชาวมุสลิมแล้ว พี่น้องกระเหรี่ยงพุทธ และคริสต์ ยังเลือกให้คุณอ้าปู้ เป็น ผู้นำทั้ง ๓ ศาสนา ในการเป็นตัวแทนในการเจรจากับภาครัฐและเอกชน


ท่านผู้นำ คุณอ้าปู้ ฝากประชาสัมพันธ์มา ถึงงานที่จะจัดในเดือนมกราคม "งานวันเด็ก" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ นี้ ท่านผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม ตืดต่อได้ที่คุณอาปู้โดยตรง ตามเบอร์โทรนี้ 053-070545

ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย สสม.

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net