วันที่ พุธ มกราคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขยัน-เอา-เข้า-ไว้ (เคล็ดลับการครองเรือน)


สูตรเคล็ดลับการครองเรือนสำหรับสามีภรรยา  ที่ตกลงปลงใจร่วมอยู่กินสร้างครอบครัวด้วยกัน  คนสมัยโบราณกล่าวว่า “อยู่จนถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร”หรือ “มีลูกเต็มบ้าน มีหลานเต็มเมือง”จำไว้ให้แม่น ๔ คำ ๔คำเท่านั้นจำให้แม่นทำให้ได้

ขยัน..

เอา..

เข้า..

ไว้..

แล้วจะครองรักครองเรือนโดยไม่มีรักร้าว เตียงหัก แยกทาง

          สูตรสำเร็จเคล็ดลับที่ว่าคือ ฆราวาสธรรม๔  เป็นหลักการครองเรือน ๔ ประการ

๑.                 ขันติ  คือความอดทนอดกลั้น  ขยันทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว  ไม่กลัวต่อความยากลำบาก  ยอมเหนื่อยยากเพื่อสร้างฐานะ  แบ่งเบาภาระตามหน้าที่ 

๒.                 จาคะ  คือเสียสละแบ่งปัน  สร้างสัมพันธ์ด้วยการเอาใจ  ผูกไมตรีจิตเอื้อเฟื้อ  ช่วยเหลือตามที่ช่วยได้  มีน้ำใจโอบอ้อมอารี 

๓.                 ทมะ  คือความข่มใจตัวเรา  สร้างความเข้าใจผู้อื่น  หยิบยื่นความเข้าใจแก่กัน  ประสานสัมพันธ์ในครอบครัว

๔.                สัจจะ  คือความซื่อสัตย์ต่อกัน  สำคัญคือความไว้ใ  ไม่โกหกเมื่ออยู่ต่อหน้า  ไม่นินทาเมื่ออยู่ลับหลัง

ฆราวาสธรรม  คือธรรมของผู้ครองเรือน ๔ ประการ  นำความสุขมาสู่ผู้ปฏิบัติตามได้  ทำให้ชีวิตการครองเรือนเป็นไปด้วยความราบรื่น  อยู่ด้วยกันอย่างยืนยาว  ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกินแหนงคลางแคลงใจกัน  เพราะสังคมดีเริ่มจากครอบครัวที่ดี  ครอบครัวที่ดีย่อมสร้างแต่บุคคลที่ดี 

cursor

โดย ศิษย์หลวงพ่อ

 

กลับไปที่ www.oknation.net