วันที่ พฤหัสบดี มกราคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชนเผ่าดาราอั้ง


ชนเผ่าดาราอั้ง แปลว่าชนเผ่าที่ชอบอยู่บนภูเขา ซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมของชนเผ่านี้ ปกติชนเผ่านี้เรียกตนเองว่า ดาราอั้ง ส่วนชื่อปะหล่องนั้นเป็นชื่อที่ชนกลุ่มพม่าขนานนาม โดยทั่วไปชนกลุ่มนี้ไม่ชอบให้เรียกว่า ปะหล่องด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ใช่ภาษาตนเอง ทั่วโลกมีดาราอั้งอยู่ ๓ แบบ คือ ดาราอั้งว่องหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าดาราอั้งดำ กลุ่มนี้แต่งกายคล้าย ๆ กับลาหู่แชแล ดาราอั้งเหร่งหรือดาราอั้งแดงและดาราอั้งลุ่ยหรือดาราอั้งขาว สำหรับชนเผ่าดาราอั้งทั้ง ๓ กลุ่ม มีความแตกต่างกัน เช่น ภาษา จะมีการออกเสียงหนักและเบาต่างกัน ตลอดถึงการออกเสียง ซึ่งบางกลุ่มเน้นเสียงสูง มีบางกลุ่มที่เน้นเสียงต่ำ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ามีความต่างกันในด้านการพูดและการแต่งกายแต่ก็สามารถสื่อสารกันได้ ปัจจุบันชนเผ่าดาราอั้งอยู่ในประเทศพม่า (ที่น้ำสังข์ เชียงตุง และเมืองกึ่ง) ประเทศจีนและประเทศไทย ในส่วนประเทศไทยนั้นล้วนแต่เป็นดาราอั้งเหร่งหรือแดง

จุดสังเกตที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นดาคาอั้งกลุ่มไหน ให้ดูสีของเสื้อผ้า การแต่งกายของผู้หญิงตรงผ้าถุง ปัจจุบันกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

๑.) บ้านปางแดงในและนอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๒.) บ้านแม่จร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๓.) บ้ายห้วยโป่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๔.) บ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๕.) บ้านห้วยหมากเลี้ยม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๖.) บ้านห้วยแคะนุ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๗.) บ้านห้วยหวาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๘.) บ้านห้วยทรายขาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๙.) บ้านสันต้นปุย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประชากรดาราอั้งในประเทศไทยนั้นมีประมาณ ๘ , ๐๐๐ คน

ชมข้อมูลชนเผ่าได้ที่ http://www.chiangkham.com/

โดย sunsmile

 

กลับไปที่ www.oknation.net