วันที่ พฤหัสบดี มกราคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เปิดตัว สำนักหัวใจเดียวกัน


สำนักหัวใจเดียวกัน

ปรัชญาสำนัก

นำความรู้สึกผูกพัน มาหลอมกันเป็นหนึ่งเดียว

วัตถุประสงค์

สำนัก หัวใจเดียวกัน เป็นองค์กรประชาชนเพื่อการสาธารณกุศล

มุ่งทำกิจกรรมโดยนำความผูกพันของผู้คนทุกเชื้อชาติ

ศาสนา หลอมรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วแปรเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ เพื่อ


๑. กระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี เกิดความรักในงานศิลปะ ดนตรี หนังสือ ฯลฯ

๒. ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายกับองค์กรการกุศลอื่นๆ

๓. สร้างสรรค์สังคมโดยรวมให้เกิดความสมานฉันท์ ช่วยเหลือเกื้อกูล และเกิดสันติสุข

๔. สร้างสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อสังคม โดยไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น


ผู้ก่อตั้ง

 ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ชวิน ถวัลย์ภิยโย

 

.

.
.

คณะที่ปรึกษา

จรูญ วรรธนะสิน, ปฏินันท์ สันติเมทนีดล ,เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
อัศศิริ ธรรมโชติ ,พิทักษ์ ปิยะพงศ์, สันติ อิศโรวุธกุล ,

สุรพล ปัญญาวชิระ โชติช่วง นาดอน, ป่อง ต้นกล้า ,

ญิบ พันจันทร์,เรืองรอง รุ่งรัศมี ,ไพวรินทร์ ขาวงาม,

เลอพงศ์ พุฒิชาติ ,กฤช เหลือลมัย, ชูเกียรติ ฉาไธสง

มรกต นาคสินธุ์, มงคล เปลี่ยนบางช้าง ,ไมตรี หอมทอง


ผู้จัดการสำนัก

 ธนาคม พจนาพิทักษ์


คณะทำงาน

กฤษณา โกศลภิรมย์ชาติ 

รชฏ มีตุวงศ์ 

จรงค์ศักดิ์ รองเดช


.

.
.

.

.
.

ภารกิจเร่งด่วน

 ด้วยเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ กระทั่งปัจจุบัน (๒๕๕๑)


ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก

สำนักหัวใจเดียวกันจึงมุ่งทำกิจกรรมเพื่อให้เป็นกลไกหนึ่ง


ในการเชื่อมเครือข่ายและสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะช่วยยุติปัญหา

ที่เกิดขึ้นในเร็ววัน โดยภารกิจเร่งด่วนที่ได้ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

 

 

.

.

๑. การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายชายแดนใต้ มุ่งเสนอแง่มุมที่สวยงาม ประกอบไปด้วยภาพถ่ายที่สะท้อนวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ พร้อมด้วยบทกวีจาก ๓ ศิลปินแห่งชาติ ๗ กวีซีไรต์ และกวีใหญ่น้อยรวม ๓๐ ชิ้น โดยตระเวนไปจัดตามสถานที่ต่างๆ เช่น


๑.๑ งานมหกรรมสันติวิธีเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มหกรรมสันติวิธีครั้งที่ ๓ : เรียนรู้ร่วมกัน ถักทอสัมพันธ์ วัดฝันสันติภาพ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล


๑. ๒ งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือและจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายหัวใจเดียวกัน ณ ชั้น ๒๕ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถ.สาธร กรุงเทพฯ จัดโดยชมรมชาวนราธิวาส ร่วมกับสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ สมาคมชาวจังหวัดยะลา สมาคมชาวจังหวัดปัตตานี สมาคมชาวจังหวัดสงขลา และผู้สนับสนุนงบประมาณคือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย


๑.๓ งานมหกรรมศิลปะนานาพันธุ์ ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ถ.สุขุมวิท ๕๕ (ซอยทองหล่อ) กทม.

 

 

.

.

๑.๔ ค่ายอบรมการเขียน เยาวชนชายแดนใต้รักท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนพื่อสันติสุข ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ดำเนินการโดยมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมีทีมงานของสำนักหัวใจเดียวกัน

ซึ่งประกอบด้วยนักคิด นักเขียน นักสื่อสารมวลชน ฯลฯ มาทำกิจกรรมการฝึกสอนพื้นฐานด้านการเขียนให้แก่เยาวชนที่มาเข้าค่าย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลำพญา ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา


๑.๕ ค่ายอบรมการเขียน เยาวชนชายแดนใต้รักท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนพื่อสันติสุข ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลำพญา ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา


๑.๖ ออกรายการโทรทัศน์ คนหรือฅน สถานีโทรทัศน์ ASTV3 วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑


๑.๗ การจัดกิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์เบตงผ่านงาน การศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะและดนตรี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ อาคารอนุสรณ์สถานฯ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เบตง จ.ยะลา

 

.

.

๒. การจัดตั้ง สำนักพิมพ์หัวใจเดียวกัน เพื่อจัดพิมพ์หนังสือทั่วไป แต่ระยะเริ่มแรกจะจัดพิมพ์หนังสือที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับชายแดนใต้ เป็นเบื้องต้น ซึ่งได้จัดพิมพ์ไปแล้ว ๒ เล่ม เป็นผลงานของ ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ชื่อ ใต้ความทรงจำ และ เกาะติดวิกฤตไฟใต้ และที่เตรียมจะจัดพิมพ์อีกในเร็วๆ นี้คือหนังสือรวมภาพถ่ายและบทกวี หัวใจเดียวกัน และหนังสือ ก้อนหินรำพัน’ 


๓. การดำเนินการ ค่ายวรรณกรรมสัญจร ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ที่ดำเนินการไปแล้วคือการร่วมกับมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง รวม ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๕๑

 

.

.

.

.

.

๔. การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนใต้ โดยเชิญผู้มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ ให้ไปสัมผัสพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพบปะกับประชาชน เยาวชน ฯลฯ จะได้เข้าใจข้อเท็จจริง


    โดยโครงการแรกคือการร่วมมือกับเทศบาลเมืองเบตง นำนักเขียน ศิลปิน ผู้มีชื่อเสียงไปบรรยายและร่วมบรรเลงดนตรี ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ประกอบด้วย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ป่อง ต้นกล้า ชูเกียรติ ฉาไธสง ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ธนาคม พจนาพิทักษ์ ชวิน ถวัลย์ภิยโย


๕. การบรรยายแก่สาธารณชนเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์จริง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การไปร่วมบรรยายในค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวิธี ซึ่งจัดโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ เขาชะเมา เฮลท์ รีสอร์ท อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑, การสัมภาษณ์ออกรายการ คนหรือฅน รายการโทรทัศน์ ASTV3

 

.

.

๖. การจัดทำนิตยสารรายเดือน หัวใจเดียวกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรัก ความผูกพัน การสร้างแรงบันดาลใจ และร่วมคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้โดยผ่านภาพถ่ายและข้อเขียนทั้ง ของบุคคลที่มีชื่อเสียงและประชาชนในพื้นที่ โดยนิตยสารหัวใจเดียวกันฉบับปฐมฤกษ์จะวางจำหน่ายทั่วประเทศเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

 

.

.

.

.

๗. กิจกรรมอื่นๆ เช่น วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เตรียมจัดแสดงดนตรีเพื่อความรักและสันติสุข หัวใจเดียวกัน ซีรี่ส์ 1’ โดย ศิลปินประกอบด้วย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ป่อง ต้นกล้า ชูเกียรติ ฉาไธสง พจนาถ พจนาพิทักษ์ (ผู้แต่งเพลงคน ค้น ฅน ส่งใจกลับบ้าน, เพลงประกอบรายการทุ่งแสงตะวัน ฯลฯ) ชัย สานุวัฒน์ (ชาวนราธิวาส เจ้าของผลงานเพลงวอนพ่อขุน โอ้เอ็มบี ค่ายแกรมมี่โกลด์) และศิลปินอื่นๆ พร้อมกับเปิดตัวนิตยสารรายเดือนหัวใจเดียวกัน และพ็อกเก็ตบุ๊กส์ ก้อนหินรำพัน ผลงานของ รชฏ มีตุวงศ์


ที่มาของงบประมาณ

 

การดำเนินกิจกรรมของสำนักหัวใจเดียวกัน

งบประมาณเบื้องต้นเป็นเงินบริจาคของผู้ก่อตั้ง

หลังจากนั้นตามแผนงานระยะยาว

งบที่ใช้ในการดำเนินงานจะมาจากการจำหน่ายหนังสือ

การจัดแสดงคอนเสิร์ต การจัดทำโครงการผ้าป่าหนังสือ

การจัดทำโปสการ์ดหัวใจเดียวกัน สมุดบันทึกหัวใจเดียวกัน

เสื้อยืดหัวใจเดียวกัน และจากการจัดจำหน่ายนิตยสารหัวใจเดียวกันรายเดือน

 


 


โดย หัวใจเดียวกัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net