วันที่ ศุกร์ มกราคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สวนสัตว์...แสนสวย


เป็นที่ทราบกันดีว่า ศิลปะมีคุณค่าต่อเด็กทุกคน การทำงานศิลปะจะช่วยให้เกิดการใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยปรับอารมณ์ให้สงบ และมีสมาธิดีขึ้น

ดังนั้นจึงส่งผลดีทั้งต่อความฉลาดทางสติปัญญา หรือ “ไอคิว” และความฉลาดทางอารมณ์ หรือ “อีคิว” รวมถึงช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ด้วย

กิจกรรมด้านศิลปะเหมาะจะเป็นสื่อกลาง ที่ช่วยให้เด็กแสดงทักษะความสามารถ ความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการของตนออกมาเป็นรูปธรรม

การทำงานศิลปะจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ประสบมา แล้วบูรณาการเข้ากับความคิดและจินตนาการ ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นเส้น รูปทรง และสี

การปั้นดิน ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวหรือดินน้ำมัน จะช่วยส่งเสริมให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนอย่างสัมพันธ์กัน ทั้งตา ผิวสัมผัส และกล้ามเนื้อ  การทุบดินและปั้นดินกระตุ้นให้ใช้กล้ามเนื้อมือ แขน ไหล่ คอ และหลัง ซึ่งเขาสามารถปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัด

การใช้ดินน้ำมันปั้นรูปต่าง ๆ นั้น จะช่วยให้เด็กได้รับรู้ถึงมิติของสิ่งต่าง ๆ จะเข้าใจความหนา บาง สูง ลึกของสิ่งเหล่านั้น เขาจะค่อย ๆ ซึมซับเรื่องเหล่านี้เข้าไป บางครั้งการอธิบายจากของจริง และฝึกให้มองให้วาดนั้น มันอาจยากจนกระทั่งคนสอนแทบหมดกำลังใจ

แต่หากเราให้เด็กปั้นแล้ววาดสิ่งที่ตัวเองปั้นขึ้นมา คือการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เขาจะเข้าใจมากขึ้นเพราะเขาต้องปั้นสิ่งนั้น เขารู้ว่ามันมีมวล มีความหนา เขาจะเริ่มเข้าใจได้ เมื่อทดลองวาด ก็จะพยายามสร้างมิติขึ้นมาด้วยเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งคนสอนจะต้องค่อย ๆ ให้เขา

เมื่อเด็กถูกฝึกให้ปั้นทุก ๆ วัน มันก็เหมือนกับการฝึกเล่นดนตรี ฝึกกีฬา ทุกวันที่ผ่านประสบการณ์การปั้น เด็กจะมีทักษะมากขึ้น สามารถคิดแปรเปลี่ยนสิ่งที่ปั้นออกไปตามจินตนาการได้อย่างไร้ขีดจำกัด

และในปัจจุบันดินน้ำมันมีสีสด สวย เด็ก ๆ จะเล่นจะสร้างอะไรก็ได้ขึ้นมาจากดินเหล่านี้ มันเป็นตัวช่วยให้เด็กได้แสดงออกถึงความคิดของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบ     

ภาพจากการแข่งขันทักษะปั้นดินน้ำมันแบบลอยตัว ของเด็กนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ – ๓) และช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ – ๖) ในหัวข้อ “สวนสัตว์” ที่ผมนำมาให้ชมกันในวันนี้ จะเป็นคำตอบดังที่กล่าวมาแล้วได้อย่างชัดเจนครับ...


 

เพลง : ลูกหมูใส่รองเท้า
ศิลปิน : สองวัย

โดย สอนสุพรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net