วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พุทธทำนาย (๒) ติดใจในรสกาม


ความฝันในข้อนี้  ต้นไม้เล็กๆที่พึ่งจะโผล่ขึ้นพ้นจากดินไม่นาน  ได้แค่คืบหนึ่งบ้างแค่ศอกหนึ่งบ้างเท่านั้น   ก็ผลิดอกออกผลไปตามๆกันเหมือนไม้ใหญ่ฉะนั้น

          สอง ฝันว่าไม้รุ่นเจริญผล          ดูพิกลเหมือนไม้ในไพรสัณฑ์

          มีดำรัสตรัสคำทำนายพลัน        ภายหน้านั้นหมู่หญิงจะทิ้งเหล่า

          จะคบชู้สู่หาสมาคม                ชอบเสพสมแต่แรกเพิ่งรุ่นสาว

          กุมารีมีบุตรเมื่อรุ่นเยาว์             อายุสาวยากเย็นด้วยเข็ญมีฯ

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า..

          ในอนาคตกาล..มนุษย์จะมีราคะกล้า  หญิงสาวจะละทิ้งจารีตประเพณีที่ดีงามซึ่งโบราณาจารย์ท่านวางไว้เป็นแบบแผน          กลับมีจิตฝักใฝ่หันเหใจออกจากสามีแล้วทำการคบชู้สู่ชายไม่สนใจในกิจการบ้านเรือน  แม้แต่หญิงสาวในรุ่นเยาว์กลับมีจิตใจหลงใหลในเรื่องเพศมั่วสุมเสพสมกัน  เด็กรุ่นเยาว์เหล่านั้นมีประสบการณ์ทางกามารมณ์ตั้งแต่ยังเด็ก  ทำให้พวกเธอพากันมีระดูตั้งครรภ์และคลอดบุตรเร็วกว่าปกติ  เปรียบเหมือนต้นไม้แม้ยังเล็กๆแต่ผลิดอกออกผลเต็มไปหมด

          ผู้คนในสังคมถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่างๆโดยเฉพาะไม่ว่าหญิงหรือชาย  สถานเริงรมย์ผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ด  ท่ามกลางกระแสนิยมหลงใหลในเรื่องวัฒนธรรมชาติตะวันตก  ทำให้เยาวชนของชาติไม่ทำหน้าที่เล่าเรียนศึกษา  มีพฤติกรรมฟุ้งเฟ้อวัตถุนิยมแปลกใหม่เต็มไปด้วยราคะจิตไร้ยางอาย  ไม่มีความสำนึกในฐานะเยาวชนที่ดี

          ความเจริญในด้านวัตถุและเทคโนโลยีมีมากขึ้น  วิถีชีวิตมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนั้น  เทคโนโลยีก่อเกิดคุณประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศ  หากเยาวชนบริโภคโดยไม่รู้จักแยกแยะว่าสิ่งไหนที่อันตรายควรเว้น  สิ่งเหล่านี้ผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่  เพราะระบบสังคมในปัจจุบันมีแต่การแก่งงแย่งชิงดีชิงเด่นเอารัดเอาเปรียบกัน

          สิ่งที่ยั่วยุกิเลสตัณหามีมากมายที่ล้วนเป็นอันตรายต่อสังคม  ยิ่งมีความเจริญทางวัตถุมากความเจริญทางจิตใจก็เสื่อมทรามลงเรื่อยๆ  พฤติกรรมสังคมในยุคบริโภคนิยมนับว่าเป็นอันตรายต่อเยาวชนอย่างยิ่ง  บางท่านเปรียบพฤติกรรมของวัยรุ่นว่า “อารมณ์เดือด กินด่วน หัวเด่ โชว์สะดือ เรียนโดด สายเดี่ยว เที่ยวดึก ส้นตึก มือเติบ ใจแตก แหกคอก นอกครู ไม่อยู่ในโอวาท”

          เด็กวัยรุ่นมีจิตใจตกต่ำละเลยศีลธรรมมีราคะแรงกล้า  เที่ยวมั่วสุมคบเพื่อนไม่ดีใช้ชีวิตเสเพลไร้สาระเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  เพราะสังคมในทุกวันนี้มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย  โดยเฉพาะเรื่องรักๆใคร่ๆดังจะเห็นตามสื่อต่างๆเป็นประจำ

          ทางแก้ของพุทธทำนายในข้อนี้ คือ  การปฏิบัติรักษาปกติศีลเพราะเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาให้เรียบร้อย  โดยเฉพาะศีล ๕ ซึ่งมีดังต่อไปนี้..

          ๑.เว้นจากการฆ่า  เพื่อไม่เบียดเบียนล้างผลาญซึ่งกันและกัน  มุ่งให้มีความเมตตาปราณีต่อกัน

          ๒.เว้นจากการทุจริตในทรัพย์  ไม่ล่วงละเมิดกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น  ประกอบอาชีพสุจริต

          ๓.เว้นจากการละเมิดทางเพศ  ไม่ล่วงละเมิดสิทธิในคู่ครอง  ป้องกันความเร้าฉานในครอบครัว

          ๔.เว้นจากการทุจริตทางวาจา  ไม่พูดโกหก ส่อเสียด คำหยาบ เพ้อเจ้อ  มีความจริงใจต่อกันเชื่อถือกันได้

          ๕.เว้นจากวัตถุที่ตั้งแห่งความประมาท  เครื่องดื่ม ยาเสพติดที่ให้โทษต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลสิกขาบทที่ ๓ นำมาปฏิบัติเพื่อความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว  ผู้ใหญ่ผู้ปกครองต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน

          นารีฤาอิ่มเล้า                       โลมชาย

          อรรณพนีจฤาวาย                  อิ่มน้ำ

          ของทิพย์เทพห่อมหาย           เอมอิ่ม

          มนุษย์สมบัติล้ำ                     เลิศท้าวใดลืม..

                                                ..โลกนิติ..

พุทธทำนายข้อนี้เกิดขึ้นจริงๆในโลกปัจจุบันแล้วหรือยัง?

ขอบคุณสำหรับ cursor สวยๆจาก “ลูกบัว” ที่.. http://www.oknation.net/blog/HappyToFly/2007/03/10/entry-1

cursor

โดย ศิษย์หลวงพ่อ

 

กลับไปที่ www.oknation.net