วันที่ จันทร์ มกราคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ว่าด้วย ชุมชน ศิลปะและชาตินิยม


มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน ตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน "ว่าด้วย ชุมชน ศิลปะและชาตินิยม" เปิดตัวหนังสือ ชุมชนจินตกรรม ของ ศ.เบเนดิก แอนเดอร์สัน ณ ห้อง ศศ ๒๐๑ ชั้น ๒ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๒ กำหนดการดังนี้

๑๒.๐๐ น.ลงทะเบียน/ฉายวีซีดี "จากสยามเป็นไทย"

๑๓.๓๐ น.ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดกิจกรรม

๑๓.๔๕ น.ปาฐกถาเกียรติยศโดย ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

๑๔.๓๐ น.อภิปรายและเปิดตัวหนังสือ ชุมชนจินตกรรม ของ ศ.เบเนดิก แอนเดอร์สัน โดย เกษียร เตชะพีระ, ฉลอง สุนทราวาณิชย์, วารุณี โอสถารมย์ ดำเนินรายการโดย ทรงยศ แววหงษ์

๑๖.๓๐ น.ปัจฉิมกถา โดย อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์

๑๗.๐๐ น.รับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และสังสรรค์ พิธีกรโดย อ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ

โดย นิรันศักดิ์_บุญจันทร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net