วันที่ ศุกร์ มกราคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การทำแผนการสอนด้วย MIAP


วันก่อนผมได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บอกว่าหลังจากที่อบรมไปแล้วผลของการอบรมจะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมเป็นอย่างไร ที่นี้เวลาที่เราจะเริ่มทำการสอนเราก็ต้องสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องจัดการเตรียมแผนการสอนให้ดี ผมอยากนำเสอวิธีการเตรียมการวางแผนการสอนอย่างง่ายๆ ที่ผมมักจะใช้สอนลูกศิษย์ในหลักสูตร Train The Trainer เป็นประจำ คือการใช้หลักของ MIAP เข้ามาช่วย ซึ่ง MIAP จะประกอบด้วย

Motivation คือการกระตุ้นความสนใจก่อนเข้าบทเรียน อาจจะเป็นการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ การใช้คำถามนำ การแสดง หรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้ผู้เข้าเรียนรู้สึก และคิดตามหลังจากนั้นก็ทำการโยงเรื่องไปสู่ขั้นตอนที่สอง

Information ขั้นตอนนนี้จะเป็นการให้เนื้อหากับผู้เข้าอบรม เป็นขั้นตอนของสาระ เนื้อหา รายละเอียด และความรู้ต่างๆ จะอยู่ในช่วงนี้

Aplication เป็นขั้นตอนที่ต้องการตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ ขั้นตอนนี้จะถือเป็นการสอบผู้เรียนนั่นเอง อาจจะใช้ข้อสอบหรือใช้การถามคำถาม หรือให้อธิบายให้ฟัง หรือให้แสดงให้ดู ให้ปฏิบัติจริง

Progress ขั้นตอนนี้ก็จะต่อเนื่องกับช่วง Aplication เราก็จะนำเอาผลของการสอบ การปฏิบัติมาทำการตรวจสอบว่าผ่านตามวัตถุประสงค์หรือไม่ แล้วก็ Feedback กลับไป ถ้าไม่บรรลุตามวัตถุปรสงค์เราก็จะรู้ว่าผู้เรียนยังขาดความรู้อะไร และก็ทำการแก้ไข แล้วก็สรุปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง

สัดส่วนของ MIAP ช่วง Motivation ก็จะใช้เวลาสั้นๆ ประมาณ 5-10% ของเวลาสอน ช่วง Information ก็จะใช้เวลาประมาณ 70-80% และช่วง Aplication ก็ใช้ประมาณ 20% ส่วน Progress ก็ประมาณ 5-10%

การใช้ MIAP มาช่วยในการสอนจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าการสอนของเราบรรลุวัตถุประสงค์จริงๆ ในหนึ่งวัตถุปรสงค์เราอาจจะใช้ 1 MIAP หรือ 2 หรือ 3 MIAP ก็ได้ไม่มีการกำหนดตายตัว ถ้าเรามีการวางแผนการสอนที่ดี จะทำให้เราไม่หลุด เนื้อหาไม่ตกหล่น ผู้เรียนก็จะได้เรียนตามวัตถุประสงค์ การเรียนการสอนก็จะประสบผลสำเร็จครับ

โดย อาจารย์เศก

 

กลับไปที่ www.oknation.net