วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สิทธิมนุษยชนนั้นสำคัญไฉน


สิทธิมนุษยชน

            สิทธิมนุษยชน หมายถึงแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ที่ว่า มนุษย์นั้นมีสิทธิหรือสถานะสากล ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกฎหมาย หรือปัจจัยท้องถิ่นอื่นใด เช่น เชื้อชาติ หรือ สัญชาติ

            จาก ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 1 กล่าวว่า "มนุษยทั้งหลายทั้งหลายเกิดมามีอิสระเสรี เท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิ์ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันอย่างฉันพี่น้อง"

            ความดำรงอยู่ ความถูกต้อง และเนื้อหาของสิทธิมนุษยชน เป็นหัวข้อที่เป็นที่โต้เถียงกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในทางปรัชญาและรัฐศาสตร์ ตามกฎหมายแล้ว สิทธิมนุษยชนได้ถูกบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ และในกฎหมายภายในของหลายรัฐ อย่างไรก็ตาม สำหรับคนจำนวนมากแล้ว หลักการของสิทธิมนุษยชนนั้นกินขอบเขตเลยไปกว่ากฎหมาย และก่อร่างขึ้นเป็นหลักศีลธรรมพื้นฐานสำหรับวางระเบียบภูมิศาสตร์การเมืองร่วมสมัย สำหรับคนกลุ่มนี้แล้ว สิทธิมนุษยชนคือความเสมอภาคในอุดมคติ

            เมื่อวันพุธ ที่28 มกราคม ที่ผ่านมา  ดิฉันได้มีโอกาสเข้าฟังบรรยายเรื่องเกี่ยวกับมนุษยชนจากวิทยากรที่มีความรู้ท่านหนึ่ง(ต้องขออภัยด้วยที่ดิฉันจำชื่อท่านวิทยากรไม่ได้) ทำให้ดิฉันคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับมนุษยชนนั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนควรที่จะรู้เอาไว้ เพื่อปกป้องสิทธิของเราเอง สิทธิของเราไม่ควรให้ใครมาข่มเหงเอาได้ง่ายๆ เพราะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ตาม

              โดยปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีความรู้เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่มนุษย์น้อยคนที่จะได้ใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่ มักจะถูกล่วงละเมิดได้บ่อยๆ โดยเฉพาะเด็กและสตรีที่ถูกล่วงละเมิดโดยผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่มีพละกำลังเหนือกว่า แล้วพวกที่ชอบล่วงละเมิดสิทธิผู้อื่นนั้นก็มักจะทำตัวสูงกว่าผู้อื่น ไม่ยอมให้ใครมามีสิทธิเหนือตนเองซึ่งพวกประเภทนี้เป็นประเภทที่แย่มากๆ จริงแล้วไม่น่าจะมาจัดอยุ่ในกลุ่มของมนุษย์เสียด้วยซ้ำ แล้วพววกประเภทนี้ก็จะหยิ่งผยองเพิ่มมากขึ้น เมื่อตนเองข่มเหงคนอื่นได้และจะกระทำแบบนี่เรื่อยๆ เพราะไม่มีใครขัดขืน หรือออกมาทวงสิทธิ์ของตนเอง

               ดังนั้นผู้ที่ถูกล่วงละเมิดสิทธิทุกท่านควรออกมาทวงสิทธิของพวกท่านคืนได้แล้ว อย่าปล่อยให้คนใจร้ายทั้งหลายมาอยู่เหนือสิทธิ์ที่ท่านควรจะได้รับ  และเพื่อบ้านเมืองจะได้อยู่กันอย่างสงบสุข

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99

โดย ลัลน์ลลิต

 

กลับไปที่ www.oknation.net