วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สิทธิมนุษยชน


สถิติของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของปีที่ผ่านมา

รายงานการร้องเรียนจำแนกตามลักษณะต่างๆ ระหว่างวันที่ 1

ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551 ดังนี้

ผู้ถูกละเมิด

1. กลุ่มบุคคลมากกว่า 1 คน   ร้อยละ 43.95

2. ผู้ชาย                            ร้อยละ 37.71

3. ผู้หญิง / สตรี                  ร้อยละ 16.36

4. อื่นๆ

สถานภาพที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด

1. ผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง            ร้อยละ 19.00

2. กลุ่มชุมชน                      ร้อยละ 16.59

3. เจ้าของทรัพย์สิน              ร้อยละ 15.99

4. อื่นๆ

ประเภทสิทธิที่ถูกละเมิด

1. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 25.97

2. สิทธิในทรัพย์สิน               ร้อยละ 14.93

3. สิทธิในชีวิตและร่างกาย      ร้อยละ 12.97

4. อื่นๆ

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551

1. กรุงเทพมหานคร               172 เรื่อง

2. ภาคกลาง                         64 เรื่อง

3. ภาคอิสานบน                    58 เรื่อง

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน แบ่งตามประเภทข้าราชการ

1. ข้าราชการตำรวจ

2. ข้าราชการพลเรือน

3. ทหาร

ที่มา สำนักงานคณะสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

http://www.nhrc.or.th/

โดย ม้านิลมังกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net