วันที่ อังคาร กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตระหนักสักนิด....


 ตระหนักสักนิด....

 

ทุกชีวิตอาจจะเลือกเกิดไม่ได้  เกิดมาในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน  แม้ในทางนามธรรมแล้วมนายืทุกคนต่างได้รับสิทธิ์ที่เท่าเทียมกัน  แต่ความเป็นจริงในรูปธรรม  มนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคกัน จริงหรือ?

จะมีสักกี่คนที่คำนึงถึงสิ่งนี้  ในสังคมทั่วไปมีแต่การเอาเปรียบ  การล่วงละเมิด  แม้แต่การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมยังหาคนทำได้ยากเต็มที  หรือว่า “สิทธิ”  คือ “การทำสิ่งใด ๆ ตามใจตนเช่นนั้นหรือ

วิกิพีเดีย พจนานุกรมเสรี ได้ให้ความหมายของ  “สิทธิมนุษยชน”  ว่าหมายถึงแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ที่ว่า มนุษย์นั้นมีสิทธิหรือสถานะสากล ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกฎหมาย หรือปัจจัยท้องถิ่นอื่นใด เช่น เชื้อชาติ หรือ สัญชาติ

จาก ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 1 กล่าวว่า “มนุษยทั้งหลายทั้งหลายเกิดมามีอิสระเสรี เท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิ์ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันอย่างฉันพี่น้อง”

ความดำรงอยู่ ความถูกต้อง และเนื้อหาของสิทธิมนุษยชน เป็นหัวข้อที่เป็นที่โต้เถียงกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในทางปรัชญาและรัฐศาสตร์ ตามกฎหมายแล้ว สิทธิมนุษยชนได้ถูกบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ และในกฎหมายภายในของหลายรัฐ อย่างไรก็ตาม สำหรับคนจำนวนมากแล้ว หลักการของสิทธิมนุษยชนนั้นกินขอบเขตเลยไปกว่ากฎหมาย และก่อร่างขึ้นเป็นหลักศีลธรรมพื้นฐานสำหรับวางระเบียบภูมิศาสตร์การเมืองร่วมสมัย สำหรับคนกลุ่มนี้แล้ว สิทธิมนุษยชนคือความเสมอภาคในอุดมคติ

                หากทุกคนคำนึงถึงสิทธิของตน  พร้อม ๆ กับคำนึงถึงความเสมอภาคของผู้อื่น  อันอยู่ภายใต้กำหมายข้อบังคับ  ที่ไม่ทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อน  ผมเชื่อมั่นครับว่า  ปัญหาความเลวร้ายต่าง ๆ ในปัจจุบันจะต้องน้อยลง  หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นได้

....เคารพในสิทธิ์ของตนเช่นเดียวกับสิทธ์ของผู้อื่นในสังคมนะครับ....

โดย วิ่งกระเตงฟัด

 

กลับไปที่ www.oknation.net