วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มาฝึกคิดเลขง่าย ๆ แบบใหม่ ป้องกันสมองเสื่อมกันเถิด ตอนที่ 7 !!


มาฝึกคิดเลขง่าย ๆ แบบใหม่ ป้องกันสมองเสื่อมกันเถิด (ตอนที่ 7) !!

ในครั้งก่อน  ได้นำเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งมานำเสนอ  "การออก
กำลังสมอง  (Neurobic  Exercise)  ในครั้งนี้ ขอนำเสนอเรื่อง
"สมองเสื่อมรุนแรง" จากจุลสาร  The  Alzheimer's Club  Vol. 4
No.3  มาเสนอ  ซึ่งมีสาระที่ควรทราบดังนี้


สมองเสื่อมรุนแรง  คือ อะไร ?

สมองเสื่อมรุนแรง  เป็นปัญหาความจำที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนิน
กิจวัตรประจำวัน  เช่น  การขับรถยนต์  การซื้อของ  หรือการใช้จ่ายเงิน
ซึ่งจะมีสัญญาณบ่งบอก  ดังต่อไปนี้

* ถามคำถามเดิม ๆ  ซ้ำ ๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า

* หลงทางในสถานที่ที่รู้จักเป็นอย่างดี

* ไม่สามารถทำตามคำสั่ง

* รู้สึกสับสนอย่างมากในเรื่องเวลา  ผู้คนและสถานที่

* ไม่ดูแลตนเอง  เช่น  ไม่ค่อยรับประทานอาหาร  ไม่อาบน้ำ  หรือไม่
   สนใจในเรื่องความปลอดภัย


หากมีอาการสมองเสื่อมรุนแรง  ควรทำอย่างไร ?

หากคุณมีปัญหาตามที่กล่าวข้างต้น  คุณควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อหา
สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว  เนื่องจากการให้การรักษาจะต้อง
พิจารณาตามสาเหตุ


โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์  เป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมรุนแรง  อาการของ
โรคอัลไซเมอร์จะเริ่มต้นอย่างช้า ๆ และจะมีอาการรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สมองซึ่งเป็นสาเหตุให้เซลล์
สมองตายเป็นจำนวนมาก  ในระยะแรกอาจดูเหมือนเป็นอาการหลง
ลืมธรรมดา  แต่ในระยะต่อไป  ผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีปัญหาในการทำ
กิจวัตรประจำวัน  เช่น  การซื้อของ  การขับรถยนต์  การทำอาหาร
และการสนทนา  เมื่ออาการรุนแรงขึ้น  ผู้ป่วยอาจต้องมีผู้ดูแลเพื่อ
ช่วยเหลือในการทำกิจวัตรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการป้อนอาหาร หรือ
การอาบน้ำ  เป็นต้น

หากมีปัญหาเกี่ยวกับความจำ  ควรจะทำอย่างไร ?

ควรไปปรึกษาแพทย์  หากแพทย์พิจารณาแล้วว่าอาการดังกล่าว
ไม่ใช่การหลงลืมธรรมดา  แพทย์อาจพิจารณาให้ตรวจร่างกาย
เพิ่มเติม  เช่น  ตรวจเลือดและปัสสาวะ  และอาจต้องทำการทดสอบ
เกี่ยวกับความจำ  การแก้ปัญหา  การนับจำนวน  และทักษะด้านการ
ใช้ภาษา  นอกจากนี้  แพทย์อาจให้ตรวจ  CAT  scan  สมองเพิ่มเติม
ซึ่งจะแสดงให้เห็นภาพของสมองทั้งส่วนที่ปกติและส่วนที่มีปัญหา
เมื่อแพทย์พบสาเหตุแล้ว  แพทย์จะให้การรักษาที่เหมาะสม


----------------

ตามที่ผมได้เสนอฝึกคิดเลขง่าย ๆ แบบใหม่  ป้องกันสมองเสื่อม
รวม  6  วิธี ไปแล้วนั้น  ดังนี้

1.  การบวกเลข  จากด้านหน้าไปด้านหลัง
2.  การลบเลข   โดยใช้วิธีบวกเลขแทน
3.  การคูณเลข   โดยคูณไขว้ชั้นเดียว   
4.  การถอดกรณฑ์หรือรากที่ 2   โดยวิธีคิดย้อนกลับ
5.  การใส่ตัวเลขในจตุรัสกล (ตารางเลขคี่) โดยวิธีขึ้นบันได
6.  การหารเลข  ด้วยเลข 9,99,999  โดยวิธีบวกเลขแทน
 
ผมใคร่ขอเสนอเพิ่มเติมอีกวิธีหนึ่ง  ได้แก่   การถอดกรณฑ์หรือหา
รากที่ 3   โดยวิธีคิดย้อนกลับ  ซึ่งเป็นการฝึกสมองที่ดีอีกวิธีหนึ่ง
และสามารถคิดในใจได้   


7.  การถอดกรณฑ์หรือหารากที่ 3  โดยวิธีคิดย้อนกลับ 


คุณสามารถถอดกรณฑ์หรือหารากที่ 3  ของเลขหลักหมื่นหลักแสน 
โดยวิธีคิดในใจ ได้หรือไม่  

ลองทำความเข้าใจช้า ๆ   ไม่ยากเลยครับ  เมื่อเข้าใจแล้ว
จะบอกว่า ง่ายนิดเดียว  สามารถให้คำตอบได้ทันที  และจะรู้สึก
สนุกด้วย
เมื่อเข้าใจดีแล้ว  ลองทำแบบฝึกหัดข้างล่าง 

ข้อสำคัญ  :  การป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุนั้น   ให้หาสมุดสัก
เล่มหนึ่งมาทำแบบฝึกหัด  และควรจดเวลาที่ทำเสร็จไว้ด้วย  ว่าทำเสร็จ
ใช้เวลาไปเท่าไร  และฝึกซ้ำ ๆ กัน  เวลาจะน้อยลงหรือไม่ 
หากน้อยลง ก็แสดงว่า  ดีขึ้น ได้ผล   ตามแนวทางที่ได้เคยกล่าว
มาแล้วในตอนก่อน ๆ


หวังว่า  ท่านจะได้รู้จักและเข้าใจในเรื่องสมองเสื่อมในเบื้องต้น  และวิธี
ง่าย ๆ ในการป้องกัน   สำหรับท่านที่ยังไม่อยู่ในวัยสูงอายุ  ได้ทราบไว้
ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียว และรู้จักป้องกันแต่เนิ่น ๆ ด้วย


-----------------

ที่มา  :   จุลสาร  The  Alzheimer's Club   Vol. 4  No. 3  
            2006
 

ภาพประกอบภาพแรก   :   อินเตอร์เน็ต    ตกแต่งภาพ  :  สุรศักดิ์
ภาพประกอบอื่น         :    สุรศักดิ์ 

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net