วันที่ อังคาร กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าการศึกษาสู่ บ้านโฮมฮัก


เนื่องในวาระเดือนอันเป็นกุศลในเดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นเทศกาลปีใหม่ไทย ที่กำจะเวียนมาถึงนี้ทางคณะผู้ก่อการดีร่วมกับวัดพระสิงห์วรวิหาร ได้ร่วมกันในการจัดผ้าป่าการศึกษา เพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาสและน้อง ๆ ผู้ติดเชื้อ HIVs ที่บ้านโฮมฮัก (มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ :: แม่ต้อย จากโฆษณาไทยประกันชีวิต) โดยมีรายละเอียดดังนี้

"บ้านโฮมฮัก" เป็นบ้านพักพิงของเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอดส์จากพ่อแม่ มีน้อง ๆ ในอุปการะทั้งที่เป็นน้อง ๆ ด้อยโอกาสและ น้อง ๆ ผู้ติดเชื้อ HIVs จำนวน 112 คน มีอายุตั้งแต่ไม่กี่เดือน ไปจนถึงระดับเรียนมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ "ครูติ๋ว" หรือ "แม่ติ๋ว" คุณสุธาสินี น้อยอินทร์ และทีมงานส่วนหนึ่ง คอยให้การดูแลน้อง ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่ง  "ครูติ๋ว" นั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ ขณะนี้รักษาตัวแบบธรรมชาติบำบัดอยู่  แต่น้อง ๆ  ที่อาศัยอยู่ในบ้านโฮมฮักยังต้องการ "โอกาส" ที่จะช่วยส่งเสริมให้พวกเขามีชีวิตอยู่ได้เท่าเทียมกับเด็กอื่นๆ เช่นกัน

สิ่งของที่เด็กๆ บ้านโฮมฮักขาดแคลน

- กล่องใส่ของ จำพวกกล่องพลาสติกขนาดใหญ่ หรือมีล้อเลื่อนฯลฯ
- ตู้หนังสือ
- โต๊ะทำการบ้าน แบบโต๊ะญี่ปุ่นเตี้ยๆ
- ถุงดำ
- อาหารแห้ง เช่น หมูเส้น หมูแดดเดียว เนื้อเค็ม เป็นต้น
- หนังสือ
- เงิน
- ฯลฯ

*** งดเว้นการบริจาคอาหารหวาน เช่น ขนมขบเคี้ยว อาหารทานเล่น ของหวานทุกชนิด เพราะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กๆ ***

ทางวัดพระสิงห์วรวิหาร ด้วยการอำนวยความสะดวกของ พระกิต Blogger พระกิตติศักดิ์_สิริภทฺโท จะรับเป็นวัดที่รับกอง "ผ้าป่าการศึกษา" เพื่อดำเนินพิธีทางศาสนาจากนั้นจะนำเงินที่ได้รับจากการดำเนินการผ้าป่าการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมดส่งกลับคืน คณะผู้ก่อการดี เพื่อนำไปจัดส่งให้กับ "บ้านโฮมฮัก" ในวันเวลาที่กำหนดต่อไป

วัตถุประสงค์ ::

เพื่อนำความช่วยเหลือไปส่งมอบ ณ สถานพักพิงของเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอดส์จากพ่อแม่ บ้านโฮมฮัก จ.ยโสธร ซึ่งมีน้อง ๆ อยู่ในความดูแล 112 คน

วิธีการ  ::

1. ตั้งกองผ้าป่าเพื่อรวมรวมความช่วยเหลือทั้งภายใน และภายนอก Blog โดยดำเนินการเช่นเดียวกับการจัดทำผ้าป่า นั้นคือ มีการออกใบฏีกา (ซองประทับตราวัด) เพื่อบอกบุญ

2. กรณีท่านที่มิได้เป็นชาวพุทธแต่ต้องการที่จะร่วมบริจาคด้วยทางคณะทำงานจะแยกความช่วยเหลือออกเป็นสองส่วน นั้นคือ ส่วนที่จะนำไปเข้าพิธีผ้าป่าทางศาสนา และส่วนที่เป็นการบริจาคและไม่นำไปเข้าพิธีทางศาสนา

3. นำผ้าป่าไปทอด ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร จ.เชียงใหม่ ตามพิธีกรรมทางศาสนา หลังจากนั้น ทางคณะสงฆ์จะทำการคืนเงินจากการทอดผ้าป่าให้ตามจำนวนที่นำมาทอดเพื่อให้คณะจัดการฯ นำไปจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นและนำไปช่วยเหลือบ้านโฮมฮักต่อไป

หลักการและเหตุผล  ::

1. จัดทำในรูปผ้าป่าเพื่อให้สามารถระดมทุนทั้งภายในและภายนอก Blog ได้

2. เนืองในเทศกาลปีใหม่ไทย หลายท่านมีความต้องการที่จำทำบุญกับพระสงฆ์ด้วย การทำผ้าป่าการศึกษานี้ ถือว่าเป็นการได้ประโยชน์ทั้ง 2 ด้าน นั้นคือ ได้ทำบุญกับพระสงฆ์และได้ทำทานกับน้อง ๆ บ้านโฮมฮัก

3. ความจำเป็นที่ต้องเป็นวัดพระสิงห์วรวิหาร จ.เชียงใหม่ เนื่องมาจากเรามี Blog ชาวเชียงใหม่เป็นจำนวนมากที่จะสามารถรบกวนให้ช่วยจัดเตรียมเครืองพิธีสำหรับการทำผ้าป่าได้ และในกรณีที่ทางคณะไม่สามารถเดินทางไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง จะได้ติดต่อให้ Blogger ชาวเชียวใหม่ ดำเนินการทางพิธีศาสนาให้แล้วเสร็จ รวมถึงท่านกิตติศักดิ์_สิริภทฺโท ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับทางคณะสงฆ์เพื่อดำเนินพิธีการทางศาสนาให้

ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญพี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อน ๆ ชาว Blogger OK Nation และท่านผู้ที่สนใจร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าการศึกษาในครั้งนี้โดย

- ร่วมเป็นประธาน, รองประธาน และกรรมการ

- ร่วมกันบอกบุญเพื่อหารายชื่อประธาน, รองประธาน และกรรมการ

- ร่วมเดินทางไปทอดผ้าป่าที่วัดพระสิงห์วรวิหาร จ.เชียงใหม่ในวันที่ 4 เมษายน 2552 (เดินทางระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน)

- ร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรมและมอบเงินและสิ่งของจำเป็นแก่น้อง ๆ บ้านโฮมฮัก จ.ยโสธร ในระหว่างประมาณวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2552

ซึ่งวันเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

กำหนดเวลา  ::

รายละเอียดกิจกรรม

........ผู้ดำเนินการ.......

แล้วเสร็จ

บอกบุญเพื่อหารายชื่อประธาน, รองประธาน และกรรมการท่านผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือทุกท่าน

ทันที

ส่งรายชื่อประธาน, รองประธาน และกรรมการท่านผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือทุกท่าน

24/2/ 52

จัดพิมพ์ซองและใบฏีกาและแจกจ่ายคณะผู้ก่อการดี

2/3/52

เก็บซองและรวบรวมปัจจัยและสรุปยอดท่านผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือทุกท่านและคณะผู้ก่อการดี

20/3/52

นำผ้าป่าไปทอด ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร จ.เชียงใหม่ท่านผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือทุกท่านและคณะผู้ก่อการดี

4/4/52

นำสิ่งของเครืองใช้และเงินช่วยเหลือไปมอบยัง บ้านโฮมฮัก จ.ยโสธรท่านผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือทุกท่านและคณะผู้ก่อการดี

1 - 5 /5/52

หมายเหตุ ::

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้ทราบในโอกาศต่อไป

ขอบคุณ  ::

Blogger พระกิตติศักดิ์_สิริภทฺโท เอื้อเผื้อประสานงานกับทางวัดพระสิงห์วรวิหาร

Blogger ค.ม.ย.ส. เอื้อเผื้อที่พักที่ จ. เชียงใหม่

นาวาอากาศเอก จิตต์คเนย์ วงษ์วิกย์กิจ เอื้อเผื้อติดต่อเครื่อง C130

ข้อมูลเพิ่มเติม  ::

ISAAC

ชีวิตแม่ต้อยจากโฆษณาประกันชีวิต .. ที่ บ้านโฮมฮัก อบอุ่นด้วยรักแต่แร้นแค้น พวกเราช่วยเค้าได้ นะคะ

Spyone

บ้านโฮมฮัก..แรงบันดาลใจจากคณะผู้ก่อการดี

ปอจู

ดีใจแฮงหลาย .. อีพ่ออีแม่มายาม .. (ตอนที่ ๑)

โฮมฮัก .. เมล็ดพันธุ์ของแผ่นดิน (ตอนจบ)

โดย ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี

 

กลับไปที่ www.oknation.net