วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความสุข...ของภาคใต้......เมื่อไรจะมา


                        ไฟใต้.......ร้อน......ระอุ     

 

              ความไม่สงบใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้นัว่าเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่แก้ไม่รู้จักจบสิ้นในปัจจุบันมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้โดยความเป็นมาของปัญหาความไม่สงบและความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ เป็ปัญหาที่เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้ว 

                                 

             โดยส่วนหนึ่งมีจุดเริ่มต้นจากความคลุมเครือของประวัติศาสตร์ ในอดีตนั้น ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ ดินแดนตอนใต้ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความปกครองของรัฐสยามในฐานะเมืองบริวาร โดยให้สิทธิปกครองตนเอง จนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเพื่อความมั่นคงปึกแผ่นของแผ่นดิน รวมอำนาจการบริหารเข้าสู่ส่วนกลาง การปกครองบ้านเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเปลี่ยนแปลงไปตามแบบแผนการปกครองสมัยใหม่

            จากการเปลี่ยนแปลงการบริหารดังกล่าว ทำให้กลุ่มบุคคลหลายกลุ่มซึ่งมีอำนาจปกครองบ้านเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สูญเสียอำนาจลง ทำให้เกิดการโกรธแค้น ฝังแน่นอยู่ในจิตใจ และได้ถ่ายทอดความไม่พอใจเหล่านั้นเรื่อยมา และได้มีการปฏิบัติการบางประการเพื่อจะให้ตนเองและพวกพ้องกลับคืนสู่อำนาจเดิม โดยการใช้ความรุนแรง ใช้ข้ออ้างทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม เข้ามาเป็นประเด็นนำเพื่อชักจูงมวลชนในพื้นที่ เพื่อให้มาเป็นแนวร่วมในการก่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจเสมอมา เหตุการณ์ดังกล่าวได้ดำเนินมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ซึ่งทั้งการใช้ยุทธวิธีแบบเดิม และการแสวงหาแนวร่วมใหม่ ๆ โดยความร่วมมือกับองค์กรก่อการร้ายสากล ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากต่างชาติ โดยกลุ่มที่มีการก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทยนั้นมีอยู่หลายกลุ่ม เช่น

1. กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติปัตตานี
( The Barisan Nasional Pemberbasan Pattani/ BNPP หรือ Patani National Liberation Front)
2.กลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายู (The Barisan Revolusi Nasional / BRN หรือ National Revolutionary Front)
3.องค์กรปลดปล่อยรัฐปัตตานีหรือองค์การสหปัตตานีเสรี
4. ขบวนการมูจาฮีดีนอิสลามปัตตานี (Therakan Mujahideen Islam Pattani/GMIP)

5. กลุ่มแนวร่วมเพื่อเอกราชปัตตานี ( The United Front for the Independence of Pattani / BERSATU)
6. กลุ่มเยาวชนกู้ชาติปัตตานี ( Pemuda Merdeka Pattani/PMP )

7. สภาอูลามาปัตตานีดารุสลาม (Ulama Patani Daruslam)

          จุดประสงค์ของกลุ่มพวกนี้คือแบ่งแยกดินแดน ชึ่งตอนนี้หน่วยงานความมั่นคงหลายหน่วย ก็ออกมายืนยันแล้วว่าจุดประสงค์คือการแบ่งแยกดินแดน โดยจะจัดตังเป็นรัฐ ปัตตานีดาลุซาลาม โดยเป็นรัฐอิสลามแบบเต็มรูปแบบ ที่ไม่ให้คนต่างศาสนาสามารถอยุ่ได้ ไม่ไห้คนต่างเชื่อชาติอยู่ได้

          ถึงแม้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถแก้ไขได้และเกิดขึ้นเป็นรายวันก็ตามแต่เราก็เป็นคนไทยด้วยกันอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ขวานทองก็ยังเป็นขวานทองอยู่ถ้าหากขาดปลายด้ามขวานแล้วประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

        

             

          ดังนั้นเราควรที่จะรักกันและสามัคคีกันเพื่อให้ขวานทองของเราอยู่ต่อไปเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตลอดไปจนชั่วลูกชั่วหลานหันมาเถอะ หันมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขของประเทศไทยและความสุขของภาคใต้จะได้มีขึ้นสักที

เมื่อไหร่หนาความสุขของภาคใต้จะมาเสียที

ขอบคุณแหล่งข้อมูล

http://www.cdd.go.th/creat/november47/4711081.htm

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=thai-glory&date=18-06-2007&group=2&gblog=22

โดย ใบไม้สีชมพู

 

กลับไปที่ www.oknation.net