วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โลกสวยด้วยธรรมะ


โลกสวยด้วยธรรมะ   

ทางรอดของมนุษยโลก

ท่านอาจารย์พุทธทาส  ได้กล่าวว่า  เรามี  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  
กาย  และใจ   ไว้สำหรับการศึกษาในสิ่งทั้งปวง อย่างถูกต้อง
ตามจริง เพื่อความสงบสุข   มิใช่มีไว้สำหรับเป็นสื่อ
ของกิเลส 
ที่เป็นกันอย่างโงหัวไม่ขึ้นในปัจจุบันนี้  


เราสามารถควบคุม  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  และใจ  ของเรา
ได้  ไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลส   โดยอาศัยธรรมะ

ทางรอดของโลกปัจจุบันนี้ หรือทางรอดของมนุษยโลก  มีทาง
เดียวเท่านั้น  คือ  เดินไปในทางธรรม

เป็นมนุษย์ หรือเป็นคน

ท่านอาจารย์พุทธทาส  ได้กล่าวว่า  เป็นมนุษย์เพราะใจสูง
คือ  ใจสะอาด ใจสว่าง  และใจสงบ   ทำถูก  และพูดถูก
ถ้าใจต่ำ  ก็เป็นได้แค่คนเท่านั้น

ท่านอาจารย์ประสงค์  ได้กล่าวว่า  

ต้นไม้ยังให้ความร่มรื่น
นกน้อย ยังให้เสียงเพลง
ดอกไม้ ยังให้ความชื่นบาน
ต้นหญ้า ยังให้อ๊อกซิเจน

แล้วตัวเราเกิดมาในโลกนี้  ทำสิ่งดีอะไรให้โลกเห็นบ้าง
 -----------

จากหนังสือ  "ชีวิตงาม"  จัดพิมพ์โดย กองทุนศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา
                 วัดชลประทานรังสฤษฎ์ , 2537

ภาพประกอบ :  จากอินเตอร์เน็็ต


ขอขอบคุณ 

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net