วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระร่วง แห่ง " บ้านพลูหลวง "


     " ราชวงศ์บ้านพลูหลวง "      นับเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่มีอำนาจการปกครองกรุง

ศรีอยุธยาก่อนที่จะถูกพม่าปล้นสดมเผาทำลายอย่างไม่อาจฟื้นตัวกลับได้อีกใน

คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมื่อปี     พ.ศ. 2310      รวมระยะเวลาการขึ้นมามี

อำนาจการปกครองได้ประมาณ 79 ปี ในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาประสบความล้มเหลว

ทางด้านการปกครอง แต่รุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้สังคมกรุงศรีอยุธยาสมัย

นั้นทุ่มเทให้กับงานศิลปกรรมแขนงต่างๆจนสามารถแสดงเอกลักษณ์ได้อย่างโดด

เด่นโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.2275-2301)   เพราะงาน

ศิลปกรรมเกือบทุกแขนงในรัชสมัยนี้ได้รับยกย่องให้เป็น     “ศิลปะอยุธยาบริสุทธิ์”

     “บ้านพลูหลวง”   ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อาณาเขตอยู่ใกล้กับ

วัดหน่อพุทธางกูร พื้นเพก่อกำเนิดขึ้นมาจากโบราณกาลจนถึงในยุคปัจจุบันนี้   ใน

ช่วงเวลา 23   ปีที่ผ่านมา   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2529 ชายหนุ่มคนหนึ่งไปรับจ้าง

ขุดร่องสวนเพื่อปลูกมะม่วง ตอนที่ขุดดินได้พบพระพิมพ์ ” พระร่วงนั่ง “  เป็นพิมพ์

ขนาดเล็กจิ๋วบรรจุอยู่ในไหเคลือบสีน้ำตาลอ่อน    จำนวนในราว  250 องค์   ต่อมา

อีกไม่กี่วันก็มีผู้ขุดพบได้อีกในบริเวณใกล้ๆ กัน บรรจุอยู่ในตลับเคลือบขาวของจีน

สมัยซ่งภาคใต้ในราว 40 องค์   ทำให้รู้ได้ว่าชนชาวขอมได้มีการติดต่อกับประเทศ

จีนในสมัยซ่ง     ราชวงศ์ซ่งกำเนิดมาในราว พ.ศ.1700    ในยุคโบราณกาลล่วงมา

แล้วหลายๆ ร้อยปี    “ พระร่วงนั่งกรุบ้านพลูหลวง “  ของจังหวัดสุพรรณบุรี   สร้าง

ด้วยเนื้อชินตะกั่วสนิมแดง       เป็นพระนั่งปางสมาธิบนฐานบัวเล็บช้างจำนวนสาม

กลีบ องค์พระสวมหมวกลักษณะมงกุฎสามชั้น ศิลปะเป็นพระสมัยลพบุรี ยุคปลาย

เป็นพระที่มีขนาดเล็ก มีความกว้างเพียง 1.2 ซ.ม. ความสูงประมาณ 2.5 ซ.ม. เท่า

นั้น 

     ด้านพุทธคุณของพระพิมพ์นี้      เหมือนกับพระเมืองลพบุรีทั่วๆ   ไป  คือ  แคล้ว

คลาด   และคงกระพันชาตรี   เป็นหลัก    ขนาดองค์พระจัดได้อยู่ในตระกูลพระเนื้อ

สนิมแดงชุดเล็ก  ขนาดและน้ำหนักเบากำลังเหมาะ สุภาพสตรีสามารถบูชาขึ้นคอ

ได้อย่างสวยงาม ราคาเช่าหายังไม่สูงมากนัก เพราะพระที่แตกกรุออกมามีจำนวน

หลายร้อยองค์   เหมาะที่จะหามาไว้เป็นสมบัติในครอบครองได้ไม่ยากเย็นนัก

ภาพพระทุกภาพ สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

ส่งเสริมการอนุรักษ์ " พระกรุ " ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า

ชาติ   วิศิษฏ์สรอรรถ  โทร. 089-830-0469

โดย c_visit

 

กลับไปที่ www.oknation.net