วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สั่งน้ำมูกเพิ่มเสี่ยงไซนัส(โพรงรอบจมูก)อักเสบหรือไม่?


...

ภาพประกอบ > [ CDC ] 

...

พวกเราคงจะได้ยินคำกล่าวอ้าง (claim = เคลม) ว่า "เวลาเป็นหวัด... อย่าสั่งน้ำมูก" เนื่องจากจะทำให้โพรงอากาศรอบจมูก (paranasal sinuses) หรือไซนัสเกิดการอักเสบ ติดเชื้อได้มาแล้วไม่มากก็น้อย

ท่านอาจารย์ดอกเตอร์ เจ. โอเวน เฮนเลย์ และคณะนักวิจัยโรคติดเชื้อในเด็ก มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐฯ ทำการศึกษาด้วยการฉีดสีเอกซเรย์ (สารทึบรังสี) ผสมเข้าไปในน้ำมูก และตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องสแกน (CT)

...

ผลการศึกษาพบว่า การไอ (coughing) หรือจาม (sneezing) ทำให้ความดันในโพรงจมูกเพิ่มขึ้นไม่มาก

ทว่า... ถ้าปิดจมูก 2 ข้างและสั่งน้ำมูกแรงๆ แล้ว ความดันในโพรงจมูกจะเพิ่มขึ้นมาก และอาจเพิ่มขึ้นถึงระดับความดันเลือดตัวล่าง (diastolic pressure) ทำให้น้ำมูกและเสมหะในโพรงจมูกไหลย้อนกลับเข้าไปในโพรงอากาศรอบจมูก หรือไซนัสได้

...

ภาพประกอบ > [ CDC ] 

... 

ทางที่ดีคือ ถ้าเป็นหวัด... ควรกินยาลดน้ำมูก และถ้าจะสั่งน้ำมูก... ควรสั่งน้ำมูกทีละข้าง และสั่งน้ำมูกเบาๆ วิธีนี้จะไม่ทำให้ความดันในโพรงจมูกเพิ่มขึ้นมากแบบการสั่งน้ำมูกพร้อมกัน 2 ข้าง (ปิดจมูก 2 ข้างพร้อมกัน) หรือการสั่งน้ำมูกแรงๆ

ถึงตรงนี้... ขอให้พวกเรามีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

...

 

ภาษาอังกฤษสบายๆ สไตล์เรา                       

หัวข้อตันฉบับวันนี้คือ 'The Claim: Never Blow Your Nose When You Have a Cold' แปลว่า "คำกล่าวอ้าง (เคลม): อย่าสั่งน้ำมูกเวลาเป็นหวัด (จริงหรือไม่)"

 

  • 'blow your nose' = สั่งน้ำมูก
  • 'blow' > [ โบล้ว ] > [ Click ] , [ Click ]
  • 'blow' > verb = ตี (ลม)พัด

  • ตัวอย่าง > The cold wind is blowing hard. = ลมหนาวกำลังพัดแรง
  • ตัวอย่าง > Take a deep breath and then blow. = หายใจเข้าลึกๆ (breath = ลมหายใจ) แล้วเป่า (เช่น เป่าเทียนให้ดับ ฯลฯ)

ขอให้ย้ำเสียงหนัก (accent) ตรงเสียงตัวอักษรหนา (ขีดเส้นใต้) เสียงอื่นๆ พูดให้เบาลง ส่วนตัวเสียงที่ใช้อักษรเอียงให้พูดเบาๆ คล้ายเสียงกระซิบ

พยายามอย่าพูดภาษาอังกฤษโดยไม่ย้ำเสียง (ไม่มี accent) เพราะฝรั่งฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจ

...

 

ที่มา                                                         

  • Thank nytimes.com > Anahad O'Conner. The Claim: Never Blow Your Nose When You Have a Cold[ Click ] > February 12, 2009. 
  • ขอขอบพระคุณ > อ.นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร สสจ.ลำปาง + อ.นพ.โอฬาร ยิ่งเสรี ผอ.รพ.ห้างฉัตร + อ.อรพินท์ บุญเสริม + อ.อนุพงษ์ แก้วมา > สนับสนุนเทคนิค iT. 
  • ข้อมูลในบล็อกมีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค > ท่านที่มีโรคประจำตัว หรือมีความเสี่ยงโรคสูง ควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้ 
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ โรงพยาบาลห้างฉัตร ลำปาง สงวนลิขสิทธิ์ > ยินดีให้ท่านผู้อ่านนำไปเผยแพร่ความรู้ได้ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า > 14 กุมภาพันธ์ 2552.

โดย wullopp

 

กลับไปที่ www.oknation.net