วันที่ อังคาร กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อ เป็นชาติเชื้อไทย


                               

        ธรรมชาติของมนุษย์ต่างต้องการสันติภาพ  เพื่อชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในทุกด้านโดยเฉพาะการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างปกติสุข  แต่ภัยคุกคามจากผู้ก่อความไม่สงบได้ใช้ความรุนแรงกระทำต่อพี่น้องประชาชน 3 จังหวัดชายยแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องละมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

      การก่อความไม่สงบดังกล่าว  ย่อมสร้างความเดือดร้อนและความหวาดผวาให้พี่น้องชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมเช่นเดียวกันและผลกระทบที่ตามมาได้เกิดความหวาดระแวง  และความไมเชื่อถือไว้วางใจในเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนโดยฝ่ายตรงข้ามพยายามยุแยกให้แตกความสามัคคีกัน และไม่มีใครสามารถพยากรณ์ได้ว่าเหตุการณ์แต่ละนาทีจะเป็นอย่างไร

                ดังนั้นถ้าเราต้องการขจัดความรุนแรง และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางสันติวิธีจึงมีความเหมาะสมที่สุดเมื่อเทียบกับแนวทางที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งก็คือแนวทางที่เน้นการใช้กำลัง เพราะสันติสุขย่อมไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยกำลัง

               เมื่อเราตระหนักดีแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องของพี่น้องคนไทยด้วยกันเองทุคนที่อยู่่ในครอบครัวเดียวกันควรช่วยกันแก้ปัญหา คือมีความรักสามัคคีกันเพราะคงไม่มีใครอยากเห็นพี่น้องที่ได้ชื่อว่าเป็นไทยด้วยกัน เข่นฆ่ากันเองอย่างที่เป็นอยู่ 

  หรือคุณคิดอย่างไร...????

โดย เร้าหรือ

 

กลับไปที่ www.oknation.net