วันที่ อังคาร กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นำเที่ยวพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภาพ ตอนที่ ๒


 

         สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นเสนาบดี

ที่ทรงพระปรีชาสามมารถ ทรงรอบรู้เห็นการณ์ไกล และทรงพยามยามบำบัดทุกข์

บำรุงสุขของราษฏรอย่างแท้จริง ทรงมีพระอุปนิสัยซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดี 

  พระเก้าอี้ เบาะสีแดงนี้ อาจารย์ เพชรสมรฯ เล่าว่า พระบาทสมเด็จอนันต์

ทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อยังทรงพระเยาว์

เคยเสด็จประทับมาแล้ว ทั้งสองพระองด์ เ เรียก สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุ

ภาพว่า เสด็จปู่ (จากหน้าปกหนังสือความทรงจำ)

บันใดทางขั้นชั้นสองของพระตำหนัก  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้จัดวางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย

งาช้างท่านจะเห็นโดยทั่วไป ว่าตั้งงาโง่ง เพื่ออวด

แต่สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระองค์ไม่โปรดให้ฆ่าช้างเพื่อเอางา

พระองค์จึงมีปรัชญา แนวคิด ลึกซึ้ง ไม่อยากให้มีการล่าช้างเอางา             จึงไดว่างงาช้างแบบที่ท่านเห็นครับ

เมื่อคราวเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ พ.ศ. ๒๔๓๙ พระองค์เขียนรายงาน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว..เมื่อเสด็จไปที่จังหวัดชุมพร..ว่าทุกวันี้กรมการแลราษฏรภากันตั้งคอกจับช้างเถื่อนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ด้วยคนต่างประเทส มาแต่มาดาคัสคา มาหาซื้อช้าง(จากหนังสือสำนวนเก่า)

นำงาช้างมาให้ดูอีกภาพ   

นำลายพระหัตสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมาให้ดู ว่าเส้นลายพระหัตสวยงามมาก สมเด็จฯกรมพระยาดำรงเล่าไว้ในหนังสือความทรงจำว่า  ผู้ชายไทยเมื่อบวช พรบวชเณร ครูจะฝึกหัดให้เขียนคัดลายมือ ลายมือจึงสวยงามมาก 

นำลายพระหัต ของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนกของท่านมาให้ดู ว่าพระองค์ท่านมีลายพระหัตเลขาสวยงามมากๆ นักสะสมของเก่าในวงการสะสม ไปซื้อมาจากต่างประเทศมูลค่านับล้านบาท  ท่านอยากทราบว่าเป้นใคร ลองไปหาอ่านได้จาก หนังสือ  ๑๒๕ ปี ไปรษณีย์ไทยครับ

ภาพนาฬิกาโบราณ

ถ่ายจากอีกมุมของตำหนัก 

ภาพน้ำตกธารเสด็จ เกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ภาพข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ภาพนี้ผมส่งไปให้เจ้าของภาพทาง อีเมลย์ ได้รับแล้วหรือยังครับ

ภาษาชาวบ้านเรียกเปลครับ ราชาศัพท์ ถ้าจำไม่ผิด คือพระอู่ ยังเก็บไว้อย่างดี ที่ตำหนักใหญ่

ตู้นิรภัยใบใหญ่ ที่ตำหนักใหญ่         

องคมนตรี คือที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัยผู้คนในชาติล้วนเคารพนับถือ ท่าน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ประธานมูนิธิวังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภาพ ท่านบรรยายสรุปให้ข้าราชผู้มาเยียมฟังครับ

  เมื่อเทียงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๒ ผมเดินไปถ่ายภาพทำเนียบองคมนตรี มาลประกอบเรื่อง

เพราะสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้รับการไว้วางพระราชฤทัย ให้เป็น

องคมนตรี เมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ พ.ศ.๒๔๓๐   

องคมนตรี ท่านเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน มามานานแล้วครับ

ไม่เข้าใจจริง พวกโรงพยาบาลหลังคาแดง มันคิดแผลงๆได้อย่างไรของมันนะ

ทำเนียบองคมนตรี ตั้งอยุ่ติดสวนสราญรมณ์ อีกด้านติดถนนสนามไชย ถนนสราญรมณ์ จะคั่นกลาง ระหว่าง วังสราญรมณ์ กับทำเนียบ อีกด้านติดกับวัดราชประดิษฐ์ฯ เหตุที่ไปถ่ายภาพนี้มา เพราะผม สังเวชใจกับพวกที่โจมตี สถาบันองคมนตรี ทำพิธี  แช่งชักหักกระดูก ป๋าเปรมฯ ผู้มีคุณูปการ ต่อ สถาบัน มันคิดได้ไงนะนี่   สถาบันนี้มีมาตั้งแต่สมัย พระปิยมหาราชแล้วครับ

  ผมเคนอ่านหนังสือ วารสารของกระทรวงมหาดไทย  ทราบว่า สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ท่านได้รับความรู้ประวัติศาสตร์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และยังเน้นว่านักปกครองระดับสูงจะต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลก

แต่อนิจจา คนเราสมัยนี้ไม่เห็นคุณค่า รู้ว่าพระมหากษัตริย์ แต่ละองค์ท่านลำบากพระวรกายตรากตร่ำมากแค่ไหนอย่างไร เพราะไม่ส่งเสริมให้เรียนรู้ตัวตนเองประเทศตนเอง เราเป็นไทยได้ในวันนี้ เพราะอะไร 

ถ่ายจากด้านหน้าถนนสราญรมณ์

ภาพท่านเปาฯที่วัดราชประดิษฐ์ฯ

หออะไรใครรู้ช่วยบอกที่ครับ ตั้งอยู่ในเขต ทำเนียบองคมนตรี

วังสราญรมณ์ เป็นวังที่ตั้งกระทรวงการต่างประเทศในอดีต ที่วังนี้ ผมเคยไปใช้บริการมาแล้วนะ  ไปใช้บริการทันเลยละ

ประตูหน้าวัด ฤษีเหยี่ยบสิงห์ ผมอยาก ให้ท่านฤษี เหยี่ยบหัว เหยี่ยบ พวกเสือ สิงห์ กระทิง แรต จริงๆ

นำภาพเก่ามาให้ชมกันครับ ที่เห็นอยู่นี้คือพลับพลา หน้าจวนหรือที่พักเจ้าเมือง ที่จังหวัดสงขลา มีภาพเรือมาด มีกระแช่ง เย็บด้วยใบลาน กางเป็นกระโจมในลำเรือ ภาพเหล่านนี้เด็กยุคนี้คงไม่เคยเห็น ผมนำมาเสนอ เพื่อต้องการให้อนุชนเรียนรู้และทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย พระองค์สอนให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ พวกเราจึงจะได้รักชาติ แต่คุณครูสมัยนี้ ท่านคิดเช่านี้หรือเปล่าไม่ทราบ  

ภาพกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช ที่พระองค์ทราบว่าเสียดายมากเมื่อมารู้ว่าเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชทุบทิ้งเสียเมื่อภายหลัง  ภาพกำแพงเก่าครับ(ในหนังสืออัตชีวประวัติของพระยาอนุมานราชธน หรือ เสฐียรโกเศศ เขียนว่า  ๑ เมษายน ๒๔๖๐ เดินทางไปปักษ์ใต้ ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชให้พักที่เรือนรับรอง เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ อยู่ไม่ไกลกำแพงเมืองเก่า ท่านกล่าวว่ากำแพงเมืองเป็นของโบราณ ท่านกล่าวว่า ทราบภายหลังว่าถูกรื้อหมดแล้ว กว่าจะรู้ว่าเป็นของโบราณ ควรรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา แต่ พวกที่เห้นของเก่าคร่ำครึ่ มันรื้อทิ้งหมดแล้ว ผมจึงนำภาพเก่าของกำแพงมาลงให้ดูครับ)

โดย คนช่างเล่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net