วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอเชิญฟังธรรมบรรยายปี ๒๕๕๒ โครงการตวันธรรม


 โครงการตวันธรรม

การบรรยายธรรม เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.

ห้องสุรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น ๑๐ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา

บริการอาหารว่าง ชา-กาแฟ

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่โรงแรมตวันนา โทร. ๐๒-๒๓๖ ๐๓๖๑

img91/3560/29021654ay2.png

มกราคม

วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๕๒)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

      

ภาคธรรมบรรยาย “สวัสดีปีใหม่ สุขใจทั่วกัน”

โดย                   พระธรรมโกศาจารย์

                        เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

     

วันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๕๓)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ชีวิตไม่ติดกรรม”

โดย                   แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์วรธรรม

                        วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

กุมภาพันธ์

วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๕๔)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ลืมความหลัง ตั้งต้นใหม่”

โดย                   พระราชธรรมวาที

                        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๕๕)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ธรรมสมบัติ”

โดย                   พระอธิการสนอง กตปุญฺโญ

                        เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน

มีนาคม

วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๕๖)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “คนดลใจ”

โดย                   พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

                        ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย

วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๕๗)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ยามสิ้นหวัง อย่าท้อแท้ มีธรรมะไว้คอยแก้”

โดย                   พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ

                        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เมษายน

วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๕๘)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย His Holiness Phakchok Rinpoche

                        Ka-Nying Shedrub Ling Monastery

                        เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล

                       (แปลคำบรรยายธรรมเป็นภาษาไทย)

  

*** ๑๗ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ ฟังการปฏิบัติตน ๗ ประการแห่งพระโพธิสัตว์ – สมเด็จพักชก ริมโปเช จากเนปาล สำรองที่นั่งด่วน รับเพียง ๑๒๐ คน ***

   

พฤษภาคม

วันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๕๙)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร       

ภาคธรรมบรรยาย “อัญมณีชิวิต”

โดย                   พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมโม

                        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร     

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๐)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ธรรมะคือธรรมชาติ”

โดย                   พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร)

                        เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม

มิถุนายน

วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๑)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “รวย สวย (หล่อ) ฉลาด”

โดย                   พระครูอุดมธรรมวาที

                        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๒)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “เหตุสมควรโกรธ ไม่มีในโลก”

โดย                   พระอาจารย์มิตสุโอะ คเวสโก

                        เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม

กรกฎาคม

วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๓)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ชีวิตงดงามด้วยขันติธรรม”

โดย                   พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล

                        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๔)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ความงามของสตรีในพระไตรปิฎก”

โดย                   ภิกษุณีธัมมนันทา

                        เจ้าอาวาสวัตรทรงธรรมกัลยาณี จ.นครปฐม

สิงหาคม

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๕)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “คุยภาษาคน”

โดย                   พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ

                       อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๖)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ตถาคตเป็นเพียงผู้บอก จะถึงที่หมายต้องเดินเอาเอง”

โดย                   พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิพโล

                        เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง

  

กันยายน

วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๗)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “บวชกาย บวชใจ บวชนอกวัด”

โดย                   พระศรีญาณโสภณ

                        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๘)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “การแก้ปัญหาตามทัศนะพุทธธรรม”

โดย                   พระมหาทวีป กตปัญโญ

                        ประธานสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข

ตุลาคม

วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๖๙)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “เมื่อหยุดคิด ชีวิตก็พลิกผัน”

โดย                   พระอาจารย์วิเชียร วชิรปัญโญ

   

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๗๐)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “คิดทำอย่าคิดทิ้ง”

โดย                   พระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สุธมฺมปาโล

   

พฤศจิกายน

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๗๑)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “กรรมฐานในบ้านสำหรับฆราวาส”

โดย                   พระราชปัญญารังษี

                        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชญาติการาม

   

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๗๒)

โครงการตวันธรรมนำสัญจรชม ๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์

ณ วัดโพธิ์ ท่าเตียน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สำรองที่นั่งภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ที่ ๐๒-๒๓๖ ๐๓๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น.

รับจำนวนจำกัด

   

ธันวาคม

วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๗๓)

ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา

โดย              พระราชปฏิภาณมุนี

                   ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ภาคธรรมบรรยาย “ชีวิตผ่องใส ที่ใครๆ ต้องการ”

โดย                   แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

                        เสถียรธรรมสถาน

โดย forgive

 

กลับไปที่ www.oknation.net