วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไฟใต้...เมื่อไรจะจบ


                เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก คงไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาที่ทำให้ภาคใต้เกิดวิกฤติ หากแต่หลายครั้งทำให้คนไทยบางคนมองเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันได้ คือ มุสลิมอยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องวุ่นวาย ส่วนใหญ่มักจะสรุปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามข้อมูล-ข่าวสารเป็นหลักน้อยนักที่จะศึกษาและค้นคว้าหาเบื้องหลังความเป็นมาลึกลงไปถึงรากเหง้าข้อเท็จจริงในอดีต
ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เรื้อรังมานานนับสิบนับร้อยปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเกิดขึ้นทั้งความเจริญและความเสื่อมถอย การสั่งสมปัญหาในท้องถิ่นมีมากมายสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนโยงใยเป็นเครือข่ายจนยากที่จะมองออกได้ในมิติเดียว แต่การแก้ปัญหาภาคใต้ในขณะนี้กลับย้อนหลังไปหาอดีตเมื่อ 50 ปี ที่ผ่านมา มีผลสรุปถึงความล้มเหลวมานับไม่ถ้วน ผลกระทบของความล้มเหลวกลับเพิ่มเชื้อแห่งความขยาดหวาดกลัว ระแวง สงสัยและไม่ไว้วางใจกลไกรัฐมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ
การแก้ปัญหาความมั่นคงของประเทศต้องมองและใช้วิทยปัญญาอย่างรอบคอบมีสติ ประเด็นที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นรากเหง้าบางปัญหา เป็นมิติที่ถูกละเลย ..คนในประเทศส่วนใหญ่จะรับได้หรือไม่ ว่าปัจจัยต่อไปนี้เป็นส่วนประกอบพื้นฐานให้ปัญหาใต้ลุกลามใหญ่โต
ความเป็นชาติพันธุ์มลายู ความหลากหลายของเชื้อชาติและชาติพันธุ์ ที่เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบของชาติไทย มลายูเป็นชนชาติหนึ่งที่มีศาสนา ภาษา จารีต ประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์และการดำรงอยู่ของชุมชนที่แตกต่างกับคนไทย ส่วนใหญ่ในประเทศ วิถีชีวิตที่ตั้งอยู่บนฐานทางศาสนา มีการสืบทอดทางภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่องนับร้อย ๆ ปี เป็นศักดิ์ศรีที่ให้ความภูมิใจและมีเกียรติยิ่งของชุมชน เป็นความสวยงามของประเทศที่หาได้ไม่ง่ายนักในโลกใบนี้ เป็นรากเหง้าความมั่นคงของสังคมประเทศ วิถีชุมชนขั้นพื้นฐานง่าย ๆ ที่สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้

มิติทางประวัติศาสตร์ มุสลิมในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์มลายู อาศัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนมาก มีประวัติศาสตร์การพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามกลไกการเมืองของภูมิภาคจากนครรัฐลังกาสุกะยึดถือฮินดูพราห์มและพุทธ ต่อมาเป็นนครรัฐอิสลามปาตานี ดารุสซาลาม และมาแพ้สงครามประเพณีกับสยามเมื่อ พ.ศ. 2329 ใช้เวลาพัฒนากว่า 2000 ปี จนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2445
เมื่อครั้งสมัยเป็นนครรัฐอิสลามปาตานี ดารุสซาลามมีท่าเรือที่เจริญมั่งคั่ง เป็นศูนย์กลางการ อิสลามศึกษา ในภูมิภาค มีผู้คนไปมาเพื่อการค้าและการศึกษาจากทุกสารทิศ มีนักการศาสนาที่มีผลงานวรรณกรรมศาสนาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีลูกหลานสืบทอดมรดกจวบจนปัจจุบันหากหลักฐานการเป็นนครรัฐอิสลามถูกกลบเกลื่อนบิดเบือนโดยกระบวนการประวัติศาสตร์ชาตินิยมและกาโหมกระหน่ำของนิยายปรัมปราให้เข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกับประวัติการตั้งนครรัฐอิสลามด้วยเหตุผลการท่องเที่ยวเท่านั้น
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยมุ่งเน้น ผลทางการเมืองเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญเรื่องหลักฐานของนักคิดนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่อย่างเบาบาง ความเป็นจริงบางด้านของประเทศจึงถูกปิดให้ดำมืดตลอดมา เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นถูกละเลยจนทำให้คนในชาติไม่รับรู้ความหลากหลายของคนชาติพันธุ์อื่น ๆ ที่ประกอบเป็นชนชาติกันเป็นประเทศไปอย่างน่าเสียดาย
มิติทางศาสนา วิถีศาสนปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ละหมาดรวมกัน ที่สุเหร่าหรือมัสยิดให้ทุกคนต้องละหมาดวันละ 5 เวลา คือ ก่อนฟ้าสาง หลังเที่ยงวัน ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน หลังพระอาทิตย์ตกดิน กลางคืน ส่วนใหญ่ผู้คนในชุมชนจะเดินทางไปร่วมพิธีที่สุเหร่าและมัสยิด เมื่อการเดินทางไปร่วมละหมาดทำให้มีอุปสรรคอาจจะโดยสาเหตุใดก็ตาม เช่น กลัวในความปลอดภัย การคุกคามทางจิตใจ หมายถึง วิถีธรรมกำลังถูกทำลาย ซึ่งมุสลิมถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเจ็บปวดอย่างไม่อาจจะประเมินค่าได้
มิติการแสวงหาความรู้ วิถีธรรมอิสลามได้กำหนดให้ชายหญิงเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกสาขาวิชา เพื่อเขาจะได้รู้ตัวเองว่ามาจากไหน กำลังทำอะไร เพื่อใคร ตายแล้วไปไหนจะอยู่ให้มีความสุขอย่างไรในโลกอมตะหลังความตาย การศึกษาหาความรู้ทางโลกเป็นการใช้ประกอบอาชีพเพื่อการดำรงอยู่อย่างพอเพียงแก่ตัวเองและครอบครัว เพื่อให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ตามอัตภาพ
การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม คือ ปอเนาะ การสอนอ่านคัมภีร์อัล-กรุอาน การอธิบายกีตาบตำราศาสนา ตามสุเหร่า ตามบ้านพักผู้นำทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศรัทธาของตนเองให้มากขึ้น โดยมีผู้รู้เป็นผู้สอน ครูสอนหลายคนมีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่มากมายประชาชนจะเรียกโต๊ะครู พลวัตรการถ่ายทอดความรู้ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทำให้มุสลิมในภาคใต้เป็นสังคมที่เข้มแข็งสามารถรักษาความเป็นชุมชนดั้งเดิมมากที่สุดสังคมหนึ่งของประเทศ สถาบันเหล่านี้ถือเป็นสถาบันหลักที่มีค่าเป็นอย่างยิ่ง

โดย วิรัตติ

 

กลับไปที่ www.oknation.net