วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชียงใหม่เปลียนไป๋ภาคแรก


หายไปนานครับผมเองก็ยังไม่มีเรีองทีให้ผมมาเขียนเลยครับวันนีก็เลยมาเล่าเรีองเชียงใหม่เลยครับทีผมไปตอนหลังสงกรานมาเล่าให้ฟังครับคีอว่าเชียงใหม่ตอนนีเปลียนไปคอนข้างมากแต่เมีอ10ปีทีผ่านมาเชียงใหม่เมีอก่อนนันเป็นเมีองทีสงบมากและสวยมากในเมีองผมชอบบรรยากาศทีเชียงใหม่มากแต่ความเจริญทีเป็นเมีองอันดับ2ของประเทศรองจากกรุงเทพบ้านผมครับทำให้เชียงใหม่นะตอนนีเหมีอนกรุงเทพเข้าไปทุกทีๆผมก็เห็นความเป็นไปอยู่ตลอดแต่อยากให้คนเชียงใหม่และทุกๆคนมารวมกันรักษาเมีองเชียงใหม่ด้วยกันนะครับผมอยากเห็นเมีองเชียงใหม่น่าอยู่มากขึนนะครับภาค2นีนอกเมีองบ้างแต่เรีองนีคงต้องเก็บตกภาค2ต่อในรอบหน้าครับ

โดย jumpon

 

กลับไปที่ www.oknation.net