วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธ ร ร ม ะ ....ย่อมคุ้มครอง..ผู้ ป ร ะ พ ฤ ติ ธ ร ร ม.


ธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม

มนุษย์เรา เกิดมาแล้ว

.

โตเพราะกินข้าว

.

เฒ่าเพราะเกิดนาน

.

ไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรเลย

.

ตายเปล่าๆ

ธรรมะในจิต อ.พิศ เงาเกาะ

โดย สายธาร

 

กลับไปที่ www.oknation.net