วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พญานาค ที่ " บ้านพลูหลวง "


     "บ้านพลูหลวง " ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อาณาเขตอยู่ใกล้กับ

วัดหน่อพุทธางกูร        พื้นเพก่อกำเนิดขึ้นมาจากโบราณกาลจนถึงในยุคปัจจุบันนี้

นอกจากจะขุดพบพระเครื่อง   พิมพ์พระร่วงนั่งแล้ว ยังได้พบพระอีกพิมพ์หนึ่ง เป็น

พิมพ์ “ ปางพระนาคปรก ” เป็นพระพิมพ์เหมือนพระร่วงนั่งที่ขุดได้ในคราวเดียวกัน

ทุกอย่าง   ต่างกันเพียงมีพญานาค 7 เศียร   แผ่พังพานคลุมอยู่เหนือเศียรพระ เป็น

พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงแบบเดียวกันทุกประการ        ขนาดองค์พระใกล้เคียงกับ

พิมพ์พระร่วงนั่ง ต่างกันตรงสูงกว่าเล็กน้อยเท่านั้น

     พุทธลักษณะพิมพ์ “ปางพระนาคปรก กรุบ้านพลูหลวง” เป็นพระพุทธปางสมาธิ

บนฐานบัวเล็บช้างจำนวนสามกลีบ         องค์พระสวมหมวกลักษณะมงกุฎสามชั้น

ศิลปะเป็นพระสมัยลพบุรี    ยุคปลาย    เป็นพระที่มีขนาดเล็ก       ทรงประทับนั่งบน

บัลลังก์นาค ตามพุทธตำนานมีกล่าวอยู่ว่า    เมื่อพระองค์ได้ทรงพิจารณาธรรมใน

เรือนแก้ว ใต้ร่มนิโครธเจ็ดวันแล้ว ทรงเสด็จไปประทับนั่งใต้ร่มไม้จิก     ซึ่งอยู่ทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นศรีมหาโพธิ์    บังเอิญในวันนั้นเกิดพายุฝนตกหนักไม่

ขาดสายตลอดเจ็ดวัน พญานาคชื่อ “ มุจลินท์ “       ได้ออกจากพิภพทำขนดล้อม

พระวรกายของพระพุทธเจ้าโดยรอบสูงถึงเจ็ดชั้น แล้วแผ่พังพานทำคล้ายร่มใหญ่

คลุมศีรษะพระองค์ไว้     เหมือนประหนึ่งกั้นเศวตฉัตรถวายจนพายุฝนหาย    ความ

สวยงามทางด้านงานศิลปะ  จึงนิยมสร้างให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง

ประทับอยู่บนขนดนาค

     ด้านพุทธคุณของพระพิมพ์นี้       เหมือนกับพระเมืองลพบุรีทั่วๆไป    คือ แคล้ว

คลาด    และคงกระพันชาตรี   เป็นหลัก   ขนาดองค์พระจัดได้อยู่ในตระกูลพระเนื้อ

สนิมแดงชุดเล็ก  ขนาดและน้ำหนักเบากำลังเหมาะ สุภาพสตรีสามารถบูชาขึ้นคอ

ได้อย่างสวยงามมีความกว้างเพียง   1.2 ซ.ม.   ความสูงประมาณ 2.75 ซ.ม.  ราคา

เช่าสูงกว่าพิมพ์พระร่วงนั่ง     แต่ก็ยังไม่สูงมากนัก      เพราะพระที่แตกกรุออกมามี

จำนวนหลายร้อยองค์    เหมาะที่จะหามาไว้เป็นสมบัติในครอบครองได้ไม่ยากเย็น

พอๆกับพิมพ์พระร่วงนั่ง ที่พอยังมีจำนวนเหลืออยู่ในท้องตลาด

 

ภาพพระทุกภาพ สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

ส่งเสริมการอนุรักษ์ " พระกรุ " ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า

ชาติ   วิศิษฏ์สรอรรถ  โทร. 089-830-0469

โดย c_visit

 

กลับไปที่ www.oknation.net