วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รัฐขาดดุลการคลังบานทะโล่ ผลเร่งเบิกจ่ายแต่รายได้ทรุด


วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
http://www.posttoday.com/finance.php?id=34678

คลังเผยไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2552 ขาดดุล 1.24 แสนล้าน สูงลิ่วเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ฐานะการคลังในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2552 ผลจากการที่รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งอัดฉีดเงินสุทธิเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขาดดุลการคลังทั้งสิ้น 124,800 ล้านบาท คิดเป็น 1.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)
 
สมชัย สัจจพงษ์ 
ยอดขาดดุลการคลังในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีงบประมาณ 2551 ถึง 55,415 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากไม่รวมรายได้และรายจ่ายดอกเบี้ย และการชำระคืนต้นเงินกู้แล้ว จะขาดดุลทั้งสิ้น 92,471 ล้านบาท ขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดดุลเพียง 38,086 ล้านบาท

“การขาดดุลดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทของนโยบายการคลังในการพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2552 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของการดำเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่” นายสมชัย กล่าว

ทั้งนี้ ในไตรมาสแรกรายได้ภาครัฐบาลมีจำนวน 419,873 ล้านบาท คิดเป็น 4.5% ของจีดีพี ลดลงจากปีก่อนถึง 13.1% เป็นผลจากการลดลงทั้งในส่วนของรายได้รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรัฐบาลมีรายได้รวม 274,787 ล้านบาท ลดลง 16.4% เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมหลักที่ลดลง ขณะที่การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจก็ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และการคืนภาษีสรรพากรที่เพิ่มขึ้นมาก

ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้ทั้งสิ้น 51,436 ล้านบาท ลดลง 17.8% เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลช้ากว่าปีก่อน ส่วนบัญชีนอกงบประมาณ กองทุน เงินฝากนอกงบประมาณ มีรายได้รวม 93,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6%

ด้านรายจ่ายของภาครัฐบาล รวมการให้กู้หักชำระคืน ซึ่งมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงมีจำนวน 544,674 ล้านบาท ลดลง 1.5%

สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล 399,686 ล้านบาท คิดเป็น 4.3% ของจีดีพี เพิ่มขึ้น 8,720 ล้านบาท เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนที่มีรายจ่ายทั้งสิ้น 390,966 ล้านบาท

รายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 65,652 ล้านบาท ลดลง 77,975 ล้านบาท รายจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ 2,283 ล้านบาท

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net