วันที่ พฤหัสบดี กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วายุภักษ์อ่วมปี ’51 ขาดทุน 5.3 พันล้าน


วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
http://www.posttoday.com/stockmarket.php?id=34872

โพสต์ทูเดย์ — กองทุนวายุภักษ์อ่วมไตรมาส 4 ขาดทุน 6,360 ล้านบาท รวมทั้งปี 2551 ขาดทุน 5,380 ล้านบาท หลังตลาดหุ้นดำดิ่ง

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ประเภท ก. (VAYU1) แจ้งผลการดำเนินงานงวดปี 2551 ขาดทุนสุทธิ 5,385.43 ล้านบาท ขาดทุนต่อหน่วย 0.5385 บาท จากช่วงปี 2550 กำไรสุทธิ 12,724.39 ล้านบาท กำไร ต่อ หน่วย 1.2724 บาท
ทั้งนี้ เฉพาะไตรมาส 4 ปี 2551 กองทุนฯ ขาดทุน 6,362.05 ล้านบาท แต่งวด 9 เดือน ปี 2551 ยังมีกำไรสุทธิ 976.62 ล้านบาท ทั้งปีขาดทุนเหลือ 5,385.43 ล้านบาท

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย ในฐานะ ผู้บริหารกองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง เปิดเผยว่า กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลง 18,109.82 ล้านบาท หรือ 142.32% จากงวดปี 2550 เนื่องจากมีผลกำไรจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงลดลง สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์เมื่อเทียบกับงวดปี 2550

นายประทีป ยงวณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซีย พลัส (ASP) เปิดเผยว่า บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2551 จำนวน 210.75 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.11 บาท ลดลง 52.63% จากปี 2550 มีกำไรสุทธิ 444.95 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.22 บาท

งวดไตรมาส 4 ปี 2551 มีกำไรสุทธิ 14.13 ล้านบาท ลดลง 84.81% จากปี 2550 มีกำไรสุทธิ 93.03 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากค่านายหน้าจำนวน 198.66 ล้านบาท ลดลง 38.33% เพราะปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงตามตลาดรวม

นอกจากนี้ บริษัทขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 14.12 ล้านบาท จากช่วงไตรมาส 4 ปี 2550 กำไรจากการซื้อขายหลัก ทรัพย์ 8.42 ล้านบาท แต่ทั้งปี 2551 บริษัทยังมีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 55.60 ล้านบาท

คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2551 หุ้นละ 0.09 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายระหว่างกาลแล้วหุ้นละ 0.06 บาท จึงเหลือจ่ายอีกหุ้นละ 0.03 บาท และอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ภายในวงเงินมูลค่าตามสัญญาไม่เกิน 1 ,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่และเพิ่มรายได้ให้บริษัท

บล.ซิกโก้ (SSEC) งวดปี 2551 ขาดทุนสุทธิ 27.95 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.044 บาท ลดลง 251.78% จากช่วงเดียวกันของปี 2550 กำไรสุทธิ 18.41 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.029 บาท

ทั้งปีบริษัทมีรายได้รวมลดลง 4.20% เหลือ 409.75 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจาก 396.49 ล้านบาท เป็น 444.12 ล้านบาท รับรู้ผลขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์และตั้งสำรองเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 15.70 ล้านบาท จากปีก่อนมีกำไรซื้อขายหลักทรัพย์ 0.65 ล้านบาท

นอกจากนี้ ได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 68.53 ล้านบาท จากปี 2550 มีหนี้สงสัยจะสูญกลับเป็นรายได้ 1.01 ล้านบาท ส่งผลให้ปี 2551 มียอด 67.51 ล้านบาท

@@@

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net