วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไม่ยึดติดที่บุคคล แต่ก็ไม่ดูดายกับปัญหา


                การเสนาเรื่องพระตุ๊ดเณรแต๋ว ที่จัดขึ้น โดยนิสิตปีที่4 เอกการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 มีวิทยากรผู้มีความรู้ ได้มาให้แง่คิด เสนอทัศนะของกรณีเรื่อง พระเป็นตุ๊ด เป็นเกย์ เป็นแต๋ว ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมการเสวนา และ ท่านวิทยากร อาทิเช่น การที่พระบวชแล้วมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศถือว่าผิดไหม  ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธา หมดสิ้นซึ่งศรัทธา

          จากการเสวนาในครั้งนี้ ถ้าใครก็ตามที่พบเห็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีพฤติกรรรมที่ส่อไปในทางการสร้างความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนาจริงๆแล้ว เราอาจจะมีหลากหลายความรู้สึกกับภาพที่เห็น บางคนรู้สึกเฉยๆ บางคนรู้สึกหมดความศรัทธา บางคนถึงกับเปลี่ยนศาสนาเพียงเพราะภาพที่เห็นมันทำให้เรามีความรู้สึกที่แย่...  นำมาซึ่งความเสื่อมเสีย 

          แนวทางแก้ไข  เรื่องนี้คงต้องเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคน ต้องไม่นิ่งดูดาย  ที่จะธำรงศาสนาไม่ให้เสื่อมถอยเพราะการกระทำของบุคคล  อาจจะมีหน่วยงานเข้ามาดูแล และตรวจสอบปัญหานี้กันอย่างจริงจัง

          ดังนั้นจึงอยากให้เป็นที่ประจักษ์จากการสรุปใจความของการสัมนาในครั้งนี้  เป็นประสบการณ์ที่สอนความคิดดีๆไว้ว่า  ....   ภาพที่เราเห็นแล้วมันทำให้เรารู้สึกแย่ ในกรณีพระตุ๊ดเณรแต๋วนั้น  เราเสื่อมศรัทธาในพระรูปนั้นได้ 

           พระดีๆนั้นก็มีอีกมาก  เราอย่ายึดติดกับตัวบุคคล  แต่ก็ไม่ได้แนะนำให้คุณเฉยเมยต่อปัญหาพระตุ๊ด เณรแต๋ว แต่คุณอย่ามองที่ตัวบุคคล เพราะบุคคลแค่คนเดียว  หรือว่าส่วนน้อย ก็ไม่สามารถทำให้ศาสนาเสื่อมได้ ตราบที่ศาสนายังคงมีหลักคำสอน และมีผู้ถ่ายทอดศาสนาที่ดีๆจำนวนมากอยู่  

            ดั่งพระราชดำริที่นายหลวงได้พระราชทานและดิฉันก็จำได้จากการอ่านหนังสือ ว่า ... น้ำถึงจะมีส่วนที่เป็นน้ำเสียบ้าง ปะปนอยู่ในน้ำดีที่บริสุทธิ์ ซึ่งน้ำเสียก็มีเพียงเล็กน้อย  แต่ถ้าน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์มีมากกว่า ปะปนกันในสัดส่วนที่แตกต่างกัน  ก็ไม่เป็นไร มันก็ยังดีอยู่

           

โดย grapfuit

 

กลับไปที่ www.oknation.net