วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธรรมะ...ธรรมชาติ...ธรรมดาการเปลี่ยนเเปลง


       การเสนาเรื่องพระตุ๊ดเณรแต๋ว ที่จัดขึ้น โดยนิสิตปีที่4 เอกการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 มีวิทยากรผู้มีความรู้ ได้มาให้แง่คิด เสนอทัศนะของกรณีเรื่อง พระเป็นตุ๊ด เป็นเกย์ เป็นแต๋ว

การเสวนาครั้งนี้เปิดกว้างในหลายเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเเละวงการที่เกี่ยวข้องการเสวนาได้มีการเสนอเเนะความรู้เรื่องเกี่ยวกับพระวินัย...

         สาธุชนทั้งหลายต้องใช้วิจารณญาณในการแยกแยะ คณะพระสงฆ์ เพราะแน่นอนว่าสังคมทุกสังคมย่อมมีทั้งคนที่ดีและไม่ดี สังคมของพระสงฆ์ก็เช่นกัน และเราต้องตระหนักว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีป ฏิบัติชอบกันอยู่ แต่ก็มีพระสงฆ์บางส่วนที่นอกรีดเช่นกัน ฉะนั้นสิ่งไหนที่พระสงฆ์ทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเราในหน้าที่เป็ นพุทธศาสนิกชนก็ต้องคอยช่วยกันสอดส่องดูแล คอยแนะนำในส่วนที่พระสงฑ์ท่านประพฤติไม่สมควรในสายตายของชาวโลก อย่างเราๆ เพราะบางครั้งพระสงฆ์ท่านอาจลืมตัวไปเพราะท่านคงคิดว่าพวกเรารั บในสิ่งที่ท่านกระทำได้...

 

โดย วิรัตติ

 

กลับไปที่ www.oknation.net