วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อำเภอโนนไทย (Amphoe Non Thai)


จังหวัดนครราชสีมา (Nakhonratchasima)

อำเภอโนนไทย (Amphoe Non Thai)

 

สันเทียะคือโนนไทย ลือไกล หลวงพ่อจอย วัดหลักร้อยแหล่งศึกษา

มากคุณค่าตาลโตนด ได้ประโยชน์ เกลือสินเธาว์ 

  

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอโนนไทย :

อำเภอโนนไทย เดิมเรียกว่า แขวงสันเทียะเนื่องจากเมื่อปี พ.. 2375  ทางราชการได้มีการปรับปรุงการปกครอง โดยตั้งเป็นด่านและแขวงขึ้น บ้านสันเทียะ ได้ยกขึ้นเป็นแขวงและตั้งด่านที่บ้านด่านจาก และบ้านด่านกรงกราง มีผู้ปกครองเรียกว่า  ขุนด่าน” (เทียบกำนัน) และ หมื่นด่าน” (เทียบสารวัตรกำนัน) แขวงสันเทียะนี้ กินตลอดไปถึงตำบลสูงเนินทั้งหมด (ปัจจุบันคืออำเภอสูงเนิน) และด้านทิศตะวันตกติดต่อกับแขวงพันชนะ (ตำบลพันชนะ  อำเภอด่านขุนทดในปัจจุบัน)

            คำว่า สันเทียะ  มีการสันนิษฐาน ว่ามาจาก  3  ประเด็น  คือ

           ประเด็นที่ 1  เล่ากันว่าเดิมเป็นที่อยู่ของชาวกัมพูชา  ที่มาอาศัยต้มเกลือสินเธาว์เพื่อนำไปขายและอาศัยน้ำจากลำห้วยทางเหนือของหมู่บ้าน ในการหุงต้มเกลือและอุปโภคบริโภค ภาษาเขมร คำว่า สันเทียะแปลว่า  ที่ต้มเกลือสินเธาว์และยังมีผู้เพิ่มเติมว่า สันเทียะอาจเอามาจากสภาพพื้นดินของอำเภอ เนื่องจากโดยทั่วไปพื้นดินเป็นดินเค็ม

            ประเด็นที่ 2  มาจากสภาพภูมิศาสตร์ในภาษาลาว คำว่า  สันเทียะแปลว่า บ้านที่ตั้งอยู่บนสันโนนที่ดินเละ เนื่องจากพื้นดินเป็นดินปนทรายเมื่อถึงฤดูฝนจะชื้นแฉะไปทั่วทั้งหมู่บ้าน

            ประเด็นที่ 3  สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า ศาลเตี้ยเพราะแขวงสันเทียะ เดิมมีเรือนจำสำหรับนักโทษและมีการชำระคดีที่แขวงนี้  ดังนั้นคำว่าศาลเตี้ย จึงน่าจะเพี้ยน  มาเป็นสันเทียะ

           ปี พ.. 2443  ทางราชการได้แบ่งการปกครองออกเป็น มณฑล  จังหวัด  และอำเภอ  แขวงสันเทียะถูกยุบเป็น  อำเภอสันเทียะ  และ ให้หมู่บ้านทั้งหลายของแขวงขึ้นต่ออำเภอมีตำบล คือตำบลโนนลาว (ชื่อหมู่บ้าน) และแต่งตั้ง ขุนตรีศักดิ์  เป็นกำนันตำบลโนนลาว (ตำบลโนนลาวอยู่ติดกับบ้านสันเทียะ) จากนั้นก็เปลี่ยนชื่ออำเภอสันเทียะเป็น อำเภอโนนลาว

            ปี พ.. 2444  ได้เปลี่ยนชื่อจาก อำเภอโนนลาว เป็น อำเภอสันเทียะ (เนื่องจากเห็นว่า ที่ว่าการอำเภอจริง ๆ แล้วตั้งอยู่ที่บ้านสันเทียะ)

 

  

                   ปี พ.. 2454  ได้รับอนุมัติให้สร้าง ที่ว่าการอำเภอ  มีลักษณะเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ทรงปั้นหยา  มีมุขหน้า หลังคามุงสังกะสี  พื้นชั้นบนและฝาเป็นไม้กระดานพื้น  ชั้นล่างลาดซีเมนต์ ขนาด 12 x 16  เมตร

            ปี พ.. 2462  นายช้อย  สุคนธ์  นายอำเภอ(ในสมัยนั้น) ได้พิจารณาเห็นว่าชื่ออำเภอสันเทียะประชาชนไม่นิยมเรียกเนื่องจากเป็นภาษาเขมร แต่กลับนิยม เรียกว่าอำเภอโนนลาว จึงขอเปลี่ยนชื่อจาก อำเภอสันเทียะเป็น อำเภอโนนลาว  ตามเดิม

            ปี พ.. 2484  ทางราชการพิจารณาแล้ว  เห็นว่าชื่ออำเภอโนนลาว  ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามรัฐนิยม  จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก อำเภอโนนลาวมาเป็นอำเภอโนนไทย จนถึงปัจจุบันนี้

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอโนนไทยตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือ             ติดต่อกับอำเภอพระทองคำและอำเภอขามสะแกแสง

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับอำเภอโนนสูง

ทิศใต้                ติดต่อกับอำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอขามทะเลสอ

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับอำเภอด่านขุนทด

พื้นที่ : 542.0  ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 72,021  คน (พ.ศ. 2557)

ความหนาแน่น : 132.88 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอโนนไทย แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 131 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอโนนไทย หมู่ที่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220  

โทรศัพท์ : 044-381130  โทรสาร : 044-381130

 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอโนนไทย

วัดป่าหลักร้อย (Wat Pa Lak Roy)

   ตั้งอยู่ตำบลโนนไทย ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 20 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการศึกษา มีทั้งแดนนรก สวรรค์ และมนุษย์ มีเนื้อที่ 48 ไร่ และมีการออกร้านขายของที่เป็นฝีมือของชาวบ้าน เหมาะสำหรับเป็นของฝากได้

 

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (Lam Chiangkrai Reservoir)

 

อยู่ที่ตำบลบัลลังก์ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดพื้นที่ 8,000 ไร่ พื้นที่ได้รับประโยชน์ 25,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ 6, 16, 10, 4 สามารถกักเก็บน้ำได้ 21 ลบ.ม.

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง

 

แผนที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา

 

 

ไกด์พงษ์ แก้ไข 1/11/2559

http://www.oknation.net/blog/guidepong

 

ต้องการปรึกษา, มีคำถามหรือปัญหา, ตั้งกระทู้ต่างๆ, รับสมัครงาน

ต้องการมัคคุเทศก์ หรือหัวหน้าทัวร์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์

โดย ไกด์พงษ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net