วันที่ จันทร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปัญหาเรื่องพระตุ๊ดเณรแต๋วในพระพุทธศาสนา


 ปัญหาเรื่องพระตุ๊ดเณรแต๋วในพระพุทธศาสนา

            เรื่องพระตุ๊ดเณรแต๋วในพระพุทธศาสนาที่กำลังเป็นปัญหาสร้างความหนักใจให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่าที่อ่านวิธีแก้ปัญหาของท่านเจ้าคณะทั้งหลายที่มีหน้าที่ปกครองและควบคุมพระภิกษุสามเณรให้อยู่ในระเบียบของพระธรรมวินัยและวิธีคิดของฆราวาสที่มาให้ความเห็น    ก็แสดงให้เห็นว่าแต่ละท่านนั้นส่วนมากเลยจะใช้ความคิดและความเข้าใจของตนเองเป็นหลักในการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพระตุ๊ดพระแต๋วทั้งหลาย
            แต่ละท่านไม่ได้ยกเอาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักอ้างอิงในการแก้ปัญหานี้เลยทั้งๆที่ปัญหาเกี่ยวกับพระตุ๊ดพระแต๋วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกวิธีจัดการเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วชัดเจนแบบไม่ต้องตีความอะไรให้ยุ่งยากอีกด้วย   แต่ดูเหมือนท่านเหล่านี้จะละเลยไม่ให้ความสำคัญต่อคำสอนและระเบียบการทางพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพื่อความสงบเรียบร้อยของคณะสงฆ์
            ว่ากันตามความจริงของพระธรรมวินัย   บรรดาพระตุ๊ดพระแต๋วทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าท่านจัดเป็นบุคคลประเภท   "อภัพพบุคคล"  ไม่สามารถบวชเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาได้ถึงแม้จะดื้อดึงบวช     ถึงแม้จะงุบงิบบวช    ถึงแม้จะลักลอบบวช    ถึงแม้พระอุปัชฌาย์จะเต็มใจบวชให้ถึงแม้บวชเข้ามาแล้วจะพยายามรักษากิริยามารยาท   ไม่แสดงอาการวี๊ดว๊ายให้เป็นที่น่าสมเพชเวทนาก็ตามแต่คนผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด    เป็นแค่ฆราวาสที่เอาเครื่องแต่งกายของพระมาแต่งเท่านั้นเอง    หรือพูดง่ายๆว่าคนเหล่านี้บวชไม่ขึ้นนั่นเอง
            และแม้ว่าในขณะที่บวชอยู่ในเพศภิกษุนั้นจะไม่แสดงอาการใดๆให้รับรู้ว่าเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วก็ตามแต่ถ้ารู้ขึ้นมาวันใดว่าภิกษุรูปนี้เป็นตุ๊ดเป็นแต๋ว  ก็ต้องให้ออกไปจากเพศสมณะในพระพุทธศาสนาวันนั้นเลยไม่มีการประนีประนอม    ไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนให้แก้ตัวใหม่    ไม่มีการทำทัณฑ์บน  มีอย่างเดียวคือ   ต้องให้ออกไปจากเพศสมณะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น
            ยิ่งมีข่าวครึกโครมโจ่งแจ้งอย่างที่นำเอาภาพและบทความมาลงในกระทู้นี้ยิ่งไม่ต้องคิดอะไรมากยิ่งไม่มีอะไรให้ต้องหนักใจ    ยิ่งไม่มีอะไรต้องลังเล    ยิ่งไม่ต้องไปมองหาสิ่งดีๆจากพระตุ๊ดพระแต๋วว่าเป็นพระนักพัฒนาอย่างนั้นอย่างนี้     ก็มีแต่ให้พวกเธอเหล่านี้ออกไปเพศสมณะโดยเร็วเท่านั้น
            การกระทำเช่นนี้ไม่ได้เป็นการโหดร้าย   ไม่ได้เป็นการกีดกันการแสวงบุญของพวกเธอแต่นี่เป็นการกระทำที่เหมาะสมแก่ภาวะแห่งบาปบุญของพวกเธอที่ได้สร้างสมมา    พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามพวกเธอแสวงบุญในพระพุทธศาสนา   พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามพวกเธอศึกษาพระธรรมคำสอนของพระองค์พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามความเป็นตุ๊ดเป็นแต๋ว   พระพุทธเจ้่ายอมรับในภาวะของความเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วที่พวกเธอกำลังประสบอยู่ในชาติปัจจุบันและพระพุทธเจ้าก็ได้แนะนำวิธีการดำรงตนอยู่ในพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกัับภาวะทางจิตใจของพวกเธอทั้งหลายซึ่งภาวะที่เหมาะสมกับพวกเธอในพระพุทธศาสนานี้ก็คือภาวะของอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้น
            ถ้าบรรดาพระตุ๊ดพระแต๋วทั้งหลายได้ดำรงตนอยู่ในสมณะเพศนานเท่าไหร่    พวกเธอก็จะมีบาปกรรมเกิดขึ้นทับถมจิตใจมากเท่านั้น   และบาปก็จะทำให้พวกเธอต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในอบายอย่างยาวนาน
            เมื่อได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและทราบว่าความทุกข์ทรมานที่เธอเหล่านี้จะต้องได้ประสบในอบายนั้นมีความร้ายกาจเพียงใด    ก็ทำให้รู้สึกสงสารและเห็นใจพวกเธอที่เข้ามาทำความผิดอยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประเสริฐสูงสุดเช่นนี้
            และถ้าผู้ใดยินดีที่พวกเธอได้บวชเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาหรือพยายามให้ความช่วยเหลือในทางใดทางหนึ่งเพื่อให้พวกเธอได้ดำรงชีวิตอยู่ในเพศสมณะต่อไป   แม้จะดำรงอยู่ในเพศสมณะแบบปกติสำรวมระมัดระวังไม่แสดงอาการ  "แต๋วแตก"  ก็ตาม ผู้นั้นก็ได้บาปร่วมไปกับเธอเหล่านี้ด้วยแน่นอน
 

ภาพจาก: http://www.igetweb.com/www/watpajit/index.php?mo=3&art=251927

 

โดย คุณPooh

 

กลับไปที่ www.oknation.net