วันที่ อังคาร มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระตุ๊ดเณรแต๋ว


จากกรณีมีการเปิดโปงพฤติกรรมไม่สมควรของพระตุ๊ดเณรแต๋ว ที่ระบาดดาษดื่น สร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับชาวพุทธ ตามที่เสนอข่าวมาตามลำดับนั้น

ในตำราบอกว่าบันเฑาะก์ (คือคนที่ชอบผู้ชายด้วยกัน) บางชนิดที่ไม่ร้ายแรงบวชได้ แต่ส่วนมากบวชไม่ได้ ซึ่งชื่อบันเฑาะก์นี้มีอยู่หลายประเภทเป็นภาษาบาลี อาทิ คำแปลแต่ละพวกจะติดเรทด้วยซ้ำคือบางพวกชอบสำเร็จความใคร่ทางปาก บางพวกเห็นคนอื่นสำเร็จแล้วสำเร็จตาม เป็นต้น

แต่หากตั้งใจจะบวชเพื่อเรียนทางธรรม หรือต้องการศึกษาทางศาสนาก็ควรจะสำรวมและปฎิบัติตามศีลอย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่นศีล 8 ตอนไปฝึกปฏิบัติ

๑. เว้นจากทำลายชีวิต

๒. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้

๓. เว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือเว้นจากร่วมประเวณี

๔. เว้นจากพูดเท็จ

๕. เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

๖. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือเที่ยงแล้วไป

๗. เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ การทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเคลื่องลูบไล้ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง

๘. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่ หรูหราฟุ่มเฟือย

               

เหตุการณ์การดังกล่าวสร้างความขุ่นข้องใจให้กับชาวพุทธเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองของพุทธศาสนา แต่มีบางส่วนที่ออกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางที่สนับสนุนเห็นด้วยกับพระดังกล่าว

                เพราะฉนั้นการแก้ปัญหาเรื่องนี้ควรทำอย่างละเอียดอ่อนพอสมควรเนื่องจากเป็นเรื่องของศาสนาและมีกลุ่มคนบางกลุ่มไม่เข้าใจในเรื่องนี้ ควรบอกเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากนี้เรื่องของความเข้มงวดในการบวชหรือพิจารณาให้บวชนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรพิจารณาเช่นกัน

โดย เร้าหรือ

 

กลับไปที่ www.oknation.net