วันที่ อังคาร มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รั ก ห รื อ เ ลิ ก รั ก
...ธรรมชาติของรัก...

มักไม่ให้โทษแก่ใคร

รัก...เป็นเพียงเครื่องปรุงแต่งแห่งหัวใจพองฟู

รัก...เป็นสิ่งที่สวยงาม

จนตัวเราเอง...ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ให้รัก หรือถูกรัก

ต้องหลงไหล ได้ปลื้มไปกับมัน

ลืมนึกถึงความจริงที่ว่า

เมื่อมีวันที่รักมา.....ก็อาจมีวันที่รักจากไป

ในยามที่ "รั ก" มันยังคงอยู่กับเรา

เรา มักหลอกตัวเองว่า เพราะเรารักเขามาก

เขา คงเห็นความดี ความตั้งใจของเรา ที่ เรา รั เขา

แอบหวังเล็ก ๆ

ว่าสักวัน เขาคงจะรักเราตอบบ้าง ไม่มากก็น้อย


เมื่อถึงในวันหนึ่ง

วันที่เขาบอกรักเรา

วันนั้น ความพองฟูของหัวใจ ก็เกิดขึ้นอีกครั้ง

โดยที่เราไม่รู้ตัว

ยิ่งเราได้รักกันมากขึ้นนานวันเท่าใด

รัก...มันเลยมักทำให้เราก้าวล่วงไปถึงการรู้สึกยึดมั่น

ว่า .. เขาเป็นส่วนหนึ่งของเรา

เป็นเหมือนทรัพย์สินส่วนตัวทางใจอย่างหนึ่ง

ที่จะต้องอยู่กับเราทุกครั้งที่เราต้องการ

- - น า น - - เท่าที่เราปรารถนา


ความรู้สึกอันนี้แหละ

ที่เป็นจุดเริ่มต้น บนความเจ็บปวด ทั้งมวล

เพราะความรู้สึกนี้

เราจึงไม่ยอมรับรู้เลยว่าความจริงแล้ว

มันเป็นความรู้สึกที่ผิด

เราหารู้ไม่ว่า

           เรากำลัง  ฝื น ก ฎ ข อ ง ธ ร ร ม ช า ติ อย่างรุนแรง

 
หาก..ในวันนี้

คนสองคนที่เคยรักกัน

จะต่างคนต่างเดิน หรือต่างหมดรักกันไป

คงไม่มีใครต้องเสียใจมากนัก

แต่...ในความเป็นจริง กลับเป็นไม่เป็นเช่นนั้น

เพราะ..ความรัก..ที่ยังอยู่ในใจของเรานั่นเอง

ที่ทำให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไม่ได้


หากคำว่า ... รัก ... จะคงต้องอยู่คู่กับคำว่า... เลิก ...

มันไม่จำเป็นที่จะต้องลงเอยด้วยความเศร้าเสมอไปมิใช่หรือ

หากใจเราคิดตรงแง่ความจริงที่ว่า

เพียงแต่ - ถ้า - เขาจะอยู่ - หรือ - เขาจะไป

จะรักเรา - มากขึ้น - คงเดิม - หรือ - ลดน้อยถอยลง

ก็จะเป็นเพราะ ค น ส อ ง ค น 

         มันไม่ใช่  ความต้องการของ เ ข า หรือ เ ร า เพียงฝ่ายเดียว

 

ผู้คนมากมายมักบ่นว่าชีวิตเป็นเรื่องซับซ้อน และเข้าใจยาก

... แต่ในความซับซ้อนของชีวิตนั้น ...

ตัวเราเองไม่เคยรับรู้เลยว่า

ชีวิต มันก็แสนเรียบง่าย – อย่างที่เรานึกไม่ถึง เช่นกัน

เพราะไม่ว่าสิ่งไหน เรื่องอะไร สารพัดสารพัน

ทุกสิ่ง-ทุกอย่าง-ล้วนแต่ต้องอยู่ในกฎเดียวกัน

คือ ก ฎ ข อ ง ธ ร ร ม ช า ติ
 

..เ กิ ด ขึ้ น ..  

..ตั้ ง อ ยู่ ..  

..แ ป ร ส ภ า พ.. 

แล้วก็ 

..ดั บ ไ ป..


แล้วถ้าหากว่าวันหนึ่ง วันที่เราได้รู้จักคำว่า "รั ก"

เราก็ควรเตรียมใจ เมื่อวันที่ "เ ลิ ก รั ก" ต้องมาถึงเช่นกัน

.

มันจะแปลกอะไรกับชีวิต

แล้วใย...ทำไมเราจะต้องฝืนมัน

.

.

B  I  T  C  H

โดย BITCH

 

กลับไปที่ www.oknation.net